Àrees d’interès faunístic i florístic

El Mapa d’Àrees d’Interès Faunístic i Florístic és un mapa elaborat amb la suma de les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals tenim una informació especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents llibres i atles de distribució de les espècies a tot el territori català. L’objectiu d’aquest mapa és facilitar la consulta i els procediments, ja que en un sol mapa es poden visionar (en color verd) totes les zones crítiques, de risc o d’interès per la fauna i flora amenaçada, i així tenir-les en compte per qualsevol actuació o gestió que s’hagi de fer al territori.

Així mateix, cal dir que aquest mapa s’anirà actualitzant periòdicament a mida que es vagin tenint noves dades sobre la distribució de les espècies amenaçades.  (Darrera actualització 14/05/2015)


Mapa d’àrees d’interès faunístic i florístic

Font i enllaços d’interès

  • Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (enllaç)
Comparteix