Boscos madurs

Els boscos madurs són, indubtablement, un dels ecosistemes més complexos, rics i estables de Catalunya, però també un dels més escassos. El coneixement que es té de la biodiversitat que hi sobreviu confinada, la seva dinàmica ecològica i la valoració de totes les dimensions del seu patrimoni excepcional han d’afavorir  que aquests boscos majestuosos siguin preservats, per poder esdevenir referents en la gestió forestal sostenible de la resta de boscos del país.

Fotografia “Acció Natura”

Catalunya és un país eminentment forestal, però allò que abunda són els boscos joves, sovint atapeïts o de rebrot, que des de fa més de mig segle incrementen any rere any la seva superfície. En canvi, els boscos madurs ocupen una superfície extremadament reduïda, entorn del 2% de la superfície arbrada de Catalunya. En els darrers anys s’han desenvolupat notables iniciatives per millorar-ne el seu coneixement com ara l’Inventari de Boscos Singulars i també per garantir-ne la conservació, mitjançant la creació d’un centenar llarg de petites reserves mitjançant instruments de custòdia del territori. Tot i això, l’evolució que han seguit els boscos madurs a Catalunya durant la darrera dècada ha estat, en conjunt, clarament negativa.

La principal conclusió de les II Jornades de Bocos Madurs celebrada l’abril del 2013, és la necessitat de preservar d’una manera ràpida i decidida els pocs i petits boscos madurs que resten al país, sense permetre-hi usos extractius, per tal de garantir la salvaguarda de tots els seus valors i, en particular, la seva excepcional biodiversitat. Amb aquesta finalitat el llibre  proposa tot un ventall d’accions factibles per fer-ho possible.

Tots aquest aspectes, i molts d’altres, són tractats abastament en aquesta obra que s’acompanya de fotografies artístiques i poesies evocadores, per transmetre tots els valors d’aquests boscos singulars i esplèndids i donar resposta a la qüestió fonamental de com es pot assolir la preservació efectiva dels escassos boscos madurs que encara perviuen a Catalunya.

Publicació basada en l’ inventari de Boscos Singulars que va elaborar el CREAF l’any 2011.

Font i enllaços d’interès

Comparteix