Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

En coherència amb el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC) i el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2020, l’objectiu del Pla estratègic per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola a Catalunya és definir un model per a l’ús sostenible de la biomassa basat en la cooperació de diferents departaments de la Generalitat i identificar els punts clau per consolidar el sector.

L’Estratègia és coordinada pel Departament de Presidència amb la participació d’aquests quatre Departaments:

 • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • Departament d’Empresa i Ocupació
 • Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Departament d’Economia i Coneixement

Accions en curs

 • Promoció de la biomassa en edificis de la Generalitat. Projectes en curs: Centre penitenciari de 4 Camins (2,5 MW, 1.300 tones/any), Hospital de Can Ruti (2,5 MW, 1.300 tones/any) i Hospital de Tremp (625 kW, 350 tones/any).
 • Coordinació amb Diputacions i entitats locals. Es pretén coordinar aquests organismes amb la Generalitat per tal de donar suport i vehicular correctament els projectes de l’àmbit local, amb l’objectiu d’optimitzar els esforços.
 • Grup de Treball de seguretat en instal·lacions de pèl·lets. S’està elaborant una etiqueta i un document de bones pràctiques relatius als riscos derivats de l’emissió d monòxid de carboni en l’emmagatzematge de pèl·lets. (Enllaç al document)
 • Clúster de la biomassa de Catalunya. Es crea el clúster de la biomassa el juliol del 2015 (www.clusterbiomassa.cat)

logo_cluster

 • Actuacions de difusió. Col·laboració en l’organització de la Fira de Biomassa de Catalunya (Els propers 23, 24 i 25 de febrer de 2017 torna una nova edició al recinte ferial del Sucre de Vic), i organització de diverses jornades tècniques. El DAAM ha donat suport l’any 2014 al sector de la biomassa a través del Pla Anual de Transferència Tecnològica amb 9 jornades.

fira_biomassa_2017

 • Observatori de calderes de biomassa. S’ha creat per tal de conèixer l’evolució del mercat. També s’està treballant en el funcionament d’una plataforma informativa única de la biomassa (col·laboració de l’ICAEN, DAAM, el CTFC i les Diputacions). (Enllaç)

Font i enllaços d’interès

 • Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola (enllaç – versió febrer 2014)
 • Balanç de l’Estratègia 2015 (enllaç)
 • Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (enllaç)
 • Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 (enllaç)
 • BiomassaCAT (enllaç)
Comparteix