Principals formes comercialitzades de la biomassa llenyosa

Els biocombustibles sòlids es comercialitzen en moltes formes i mides diferents. La mida i la forma influeixen en la manipulació del combustible, així com en les seves propietats de combustió.


Principals formes comercialitzades i matèries primes de la biomassa llenyosa Font: ISO 17225-1

Pèl·lets de fusta, briquetes de fusta, estelles de fusta i llenya (troncs de fusta) són les formes comercialitzades generalment utilitzades per a aplicacions a petita escala.

Llenya

Llenya

Combustible de fusta tallada i trossejada preparada per a utilitzar-se en els aparells domèstics de combustió de fusta com estufes, xemeneies i sistemes de calefacció central. La llenya generalment té una longitud uniforme, en el rang de 15 a 100 cm.

Estella

Estelles

Estelles de biomassa llenyosa en forma de peces amb una mida de partícula definida produïda pel tractament mecànic amb eines afilades tals com ganivets. Les estelles de fusta tenen una forma subrectangular amb una longitud típica de 5 a 50 mm i un espessor baix en comparació amb altres dimensions.

S’ha de diferenciar estella de triturat. L’estella té una forma definida produïda per eines esmolades com ganivetes, mentre que el triturat té una forma i mida variables produïda per eines romes com corrons, martells i cadenes.

Pèl·lets

pellets

Biocombustible densificat a partir de la biomassa llenyosa amb o sense additius, generalment amb una forma cilíndrica, de longitud aleatòria típicament de 4 a 40 mm i diàmetre fins a 25 mm, i amb els extrems trencats.

La matèria primera per als pèl·lets de fusta és la biomassa llenyosa de les categories: fusta procedent del bosc, plantacions i altra fusta verge; subproductes i residus d’indústries de la fusta; fusta usada; i conjunts i barreges.

Els pèl·lets es fabriquen normalment en una matriu, amb contingut total d’humitat generalment menor de 10% de la seva massa en base humida.

Briquetes

briquetes

Biocombustible densificat a partir la biomassa llenyosa polvoritzada amb o sense additius generalment amb una forma cúbica, prismàtica o unitats cilíndriques amb un diàmetre major de 25 mm, produïda per compressió de biomassa triturada.

La matèria primera per a briquetes de fusta és la biomassa llenyosa de les categories: fusta procedent del bosc, plantacions i altra fusta verge; subproductes i residus d’indústries de la fusta; fusta usada; i conjunts i barreges.

Les briquetes de biocombustible es fabriquen normalment en una premsa de pistó, amb contingut total d’humitat generalment menor del 15% de la massa.

Font i enllaços d’interès

  • Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa – Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (enllaç)
  • BiomassaCAT (enllaç)
Comparteix