Principals orígens i fonts de la biomassa llenyosa

S’entén per biomassa la matèria orgànica originada en un procés biològic, espontani o provocat, utilitzable com a font d’energia, és a dir, qualsevol substància orgànica d’origen vegetal o animal, incloent els materials que resulten de la seva transformació natural o artificial.

La classificació dels biocombustibles sòlids es basa en l’origen i la font del biocombustible, segons la norma UNE-EN ISO 17225-1:

1. Biomassa llenyosa

1.1. Biomassa llenyosa procedent del bosc, plantacions i altra fusta verge: La biomassa llenyosa només ha pogut sotmetre’s a reducció de la mida, pelat, assecat o humidificat. La biomassa llenyosa d’aquesta categoria inclou fusta de boscos, parcs, jardins, plantacions i de boscos i cultius llenyosos en torn curt.

 • 1.1.1. Arbres complerts sense arrels
 • 1.1.2. Arbres sencers amb arrels
 • 1.1.3. Tronc
 • 1.1.4. Restes de tallada
 • 1.1.5. Soques/arrels
 • 1.1.6. Escorça (d’operacions forestals)
 • 1.1.7. Fusta procedent de jardins, parcs, manteniment de voreres, vinyes, horts i fusta a la deriva en aigua dolça

1.2. Subproductes i residus d’indústries de la fusta: Aquests biocombustibles poden ser residus de fusta no tractats químicament (per exemple, residus de pelat, serrat o reducció de mida, emmotllat, premsat) o residus de fusta tractats químicament procedents de la transformació de la fusta i la producció de taulers i mobles (fusta pegada, pintada, recoberta, lacada o tractada d’una altra forma) sempre que no continguin metalls pesats o compostos orgànics halogenats com a resultat del tractament amb conservants de fusta o tractament de recobriment.

 • 1.2.1. Residus i subproductes de fusta no tractada químicament
 • 1.2.2. Residus, subproductes, fibres i components de la fusta tractada químicament
 • 1.2.3. Conjunts i barreges

1.3. Fusta usada: Aquest grup inclou les restes de fusta post consum/post societat, natural o simplement transformada mecànicament, només contaminada en una mesura insignificant durant l’ús, amb substàncies que normalment no es troben a la fusta en el seu estat natural (per exemple, palets, caixes de transport, caixes de fusta, envasos de fusta, bobines de cables, fusta de construcció). Pel que fa al tractament, s’apliquen els mateixos criteris que els “residus i subproductes d’indústries de la fusta”: així, la fusta usada no ha de contenir més metalls pesats o més compostos orgànics halogenats que la fusta verge, com a resultat del tractament amb conservants de fusta o de tractaments de recobriment.

 • 1.3.1. Fusta usada no tractada químicament
 • 1.3.2. Fusta usada tractada químicament
 • 1.3.3. Conjunts i barreges

1.4. Conjunts i barreges: Es refereix als conjunts i barreges de biomassa llenyosa de les categories anteriors (fusta procedent del bosc, plantacions i altra fusta verge; subproductes i residus d’indústries de la fusta; i fusta usada). La mescla pot ser intencionada (conjunt) o no intencionada (barreja).

Font i enllaços d’interès

 • Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa – Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (enllaç)
 • BiomassaCAT (enllaç)
Comparteix