Processos de la cadena de valor

Els sistemes habituals de treball per a l’aprofitament de biomassa forestal són els següents:

cadena producció biomassa

Cadenes de producció forestals bioenergètiques a Catalunya

Estella

Elevat Volum – estella industrial

Es caracteritza per les altes quantitats de biomassa mobilitzada i l’elevada productivitat de tots els processos per a que el productor sigui capaç de reduir els costos tant com sigui possible sense tenir en compte la qualitat de la biomassa resultant. Aquesta cadena de producció va aparèixer de manera rellevant amb l’exportació d’estella cap a Itàlia.

S’aprofiten els arbres sencers (preferentment amb processadora) i s’extreuen amb autocarregador (si el bosc no és prou accessible s’utilitza l’skidder) fins a la vora de la pista, on es transporten fins a un carregador o pati intermedi amb camió o autocarregador, que és on es realitzarà l’estellat amb estelladores semimòbils de gran potència. El transport de l’estella es realitza amb camions de caixa tancada de gran capacitat per enviar al port (exportació) o alguna de les instal·lacions de generació d’electricitat de Catalunya.

Elevada Qualitat – estella de qualitat

Aquesta cadena de producció para més atenció a la qualitat final de l’estella per calderes petites i mitjanes. S’aprofita el tronc sencer dels arbres petits i de baixa qualitat que no poden anar destinats a la indústria de primera transformació de la fusta.

Els arbres es tallen i processen a bosc (es despunta i desbranca), i s’extreuen els troncs sencers amb skidder fins a la vora de la pista, on es transporten fins a planta o magatzem amb un camió de 3 o 4 eixos.

A la planta o magatzem es deixa assecar els troncs sencers uns mesos per a dur a terme l’estellat en sec amb estelladores fixes o semimòbils de gran potència. Pot ser que també es dugui a terme el cribat de l’estella abans de realitzar el subministrament a les calderes domèstiques o mitjanes amb camió de caixa tancada.

Font i enllaços d’interès

  • Aprofitaments mecanitzats de biomassa forestal. Revista Silvicultura 70, Octubre 2014. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (enllaç)
  • The catalan Forest Biomass Production Chains – a vision from outside. Proforbiomed. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (enllaç)
Comparteix