Producció de llenya

L’aprofitament forestal fuster engloba el conjunt d’operacions consistents en la preparació parcial, l’extracció i el transport de les fustes i llenyes que s’obtenen de les tallades efectuades, sota una planificació adequada, en una massa forestal.


Dades per comarca i província (2015)


Evolució

Comparteix