Contribució del sector forestal al PIB

La bioeconomia és una concepció de l’economia que es basa en l’ús sostenible dels recursos naturals renovables per produir aliments, energia, productes i serveis a partir de la innovació i el coneixement, generant alhora activitat socioeconòmica en les zones rurals.

A Catalunya hi ha nou centres de recerca i innovació en el sector forestal que durant els propers anys caldrà integrar millor en la cadena de valor del sector per promoure la competitivitat i el valor afegit.

pib1

El sector forestal primari (silvicultura, aprofitaments i altres serveis de suport) representa el 0,03 % del PIB de Catalunya. El conjunt de les activitats econòmiques incloses en la cadena forestal abasta l’1,6 % del PIB català. Tanmateix, cal tenir en compte que gran part de la matèria primera utilitzada en la indústria de segona transformació no prové dels boscos locals. L’activitat forestal produeix efectes multiplicadors a la resta dels sectors: cada euro gastat es duplica en una producció posterior

pib2

Comparteix