Inversions en forest

La inversió en forests a Catalunya, tal i com es presenta al gràfic, va seguir una tendència a l’alça des de 2006 a 2010, assolint en aquest últim any el màxim valor del període, amb una inversió total de 26,67 milions d’euros. La inversió en mesures de restauració urgent de zones afectades per catàstrofes naturals va ser principalment la causa d’aquest gran augment durant el 2010.

Per contra, durant 2011 la inversió total va disminuir considerablement respecte a l’any anterior fins als 12,11 M€, tot i que encara es trobava per sobre de la inversió mitjana anual per al període 2006–2012 (11,4 M€). Finalment al 2012 la davallada en inversió queda per nivells inferiors a la del 2007 amb un total de 4,96 M€.
Les principals inversions en aquest període 2006-2012 s’han fet principalment en la millora de les masses forestals (mitjana de 3,93 M€/any), seguides de les mesures de restauració urgent de zones afectades per catàstrofes naturals (2,97 M€) i les tasques relacionades amb la prevenció d’incendis (2,39 M€). El detall es pot trobar als annexos.

inversions_forest

Font i enllaços d’interès

  • Elaboració a partir de dades del DAAM (2012).
Comparteix