Ocupació dins de la cadena forestal


Consulta les dades

Any (buidar):

Categoria :

Selecciona tots
Assalariats
Establiments
Autònoms

Sector:

Total
Silvicultura i explotació forestal
Indústries fusta i suro, exc. mobles
Indústries del paper
Arts gràfiques i suports enregistrats
Mobles