Superfície forestal certificada (PEFC)

Què és la certificació forestal PEFC ?

La Certificació Forestal PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certificacion – Programa de Reconeixement de Sistemes de Certificació Forestal) verifica que la fusta, la llenya, la biomassa i la resta de productes forestals, utilitzats per la indústria de transformació i distribució, procedeixen de boscos gestionats d’acord amb criteris ecològics, socials i econòmics, basats en els requisits internacionals.

 La Certificació Forestal PEFC treballa a dos escales: a escala Forest avalant que el bosc es gestiona sota els criteris de la sostenibilitat (La Certificació de la Gestió Forestal Sostenible)  i a escala industria  garantint, als consumidors, que la matèria primera dels productes que porten el segell PEFC provenen d’un bosc gestionat de forma sostenible (la Certificació de la Cadena de Custòdia).


Catalunya té 257.404,9 ha certificades

Dades actualitzades 31 de desembre de 2016

217.521,58 ha corresponen a superfície forestal de titularitat privada i 39.883,32 ha a superfície forestal de titularitat pública


Superfície forestal a Catalunya adscrita al sistema PEFC

Dades actualitzades 31 de desembre de 2016

 

SUPERFÍCIE FORESTAL PÚBLICA:
Aquesta representa el 15,5 % de la superficie forestal total adscrita.

 

SUPERFÍCIE FORESTAL PRIVADA:
Aquesta representa el 84,5 % de la superficie forestal total adscrita.

 

 Evolució del PEFC a Catalunya

 

Taula:
Gràfica:

 

Font i enllaços d’interès

  • Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC (ENSCAT) (enllaç)
  • PEFC Catalunya(enllaç)
  • PEFC Espanya (enllaç)
    • Butlletins trimestrals (enllaç)
  • Certificación Forestal PEFC: Gestión Forestal Sostenible & Cadena de Custodia (enllaç)
  • Presentació de l'”Evolución Certificación Forestal PEFC” (31/12/2015) (enllaç)
Comparteix