Superfície forestal planificada

ban_planificacio

Planificació forestal: Instruments d’Ordenació Forestal (IOF)

Denominació sota la qual s’engloben diverses figures d’ordenació en la planificació forestal: Projectes d’ordenació (PO), els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i els Plans simples de gestió forestal (PSGF) per finques de menys de 25 ha.


Dades corresponents a l’any 2016

La superfície forestal total a Catalunya és de 2.036.781 ha

SUPERFÍCIE FORESTAL PLANIFICADA TOTAL 

SUPERFÍCIE FORESTAL PÚBLICA: SUPERFÍCIE FORESTAL PRIVADA:

 Evolució de la planificació a Catalunya

Les forests de titularitat privada es troben ordenades amb PTGMF o PSGF, mentre les forests de titularitat pública planificades generalment compten amb un PO, encara que poden tenir també PTGMF o PSGF.

 

FOREST DE TITULARITAT PRIVADA:

Mapa


mapa_finquesgestionades
Superfície forestal planificada a Catalunya a partir de les capes cartogràfiques d’Instruments d’Ordenació Forestal del CPF (versió 31/12/2015) i Forests públiques (versió 2013)

Font i enllaços d’interès

  • Centre de la Propietat Forestal (CPF) (enllaç)
  • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (enllaç)
Comparteix