Consum de fusta

L’estudi del DAAM Consum aparent i demanda total de fusta a Catalunya per a l’any 2009 presenta el consum aparent i la demanda total de fusta a Catalunya (veure la taula de sota amb la síntesi dels principals números).

En aquest estudi es pot observar l’evolució dels aprofitaments com al 2009 hi ha un 40% menys d’aprofitaments que al 2005, primer any d’anàlisi d’aquestes dades, i el consum aparent de fusta i derivats no va arribar als 3,5 Mm3 eq.fdr.20 (0,46m3 eq.fdr. per càpita). Així, la demanda total de fusta es va quedar per sota dels 6,5 Mm3 eq.fdr. (0,86 m3 eq.fdr. per càpita).

En termes percentuals, el consum aparent va disminuir un 39%, la demanda total va recular un 26% i el volum de fusta i llenya aprofitat a Catalunya va baixar un 19%.

Per contra, les exportacions varen augmentar un 12% i el saldo interautonòmic també va augmentar. En resum, la capacitat d’abastament interna (o taxa d’autoproveïment) va mantenir en línia amb la mitjana respecte a altres anys en un 18%.

Les principals dades sobre el consum aparent i la demanda total es presenten a la següent taula.

consum_fusta1

Font i enllaços d’interès

  • Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 (enllaç)
Comparteix