Preus de la fusta

En aquesta pàgina és possible consultar la sèrie dels preus de la fusta a fàbrica des de 1988 i dret i al carregador des de 2005. També s’indica la variació anual del preu que permet formular hipòtesis sobre el seu comportament en el futur.

Consulta de preus

Any (buidar):

Preu :

Tots
Dret
Al carregador
Posat a fàbrica

Espècies:

Coníferes
Planifolis
Totes les espècies
Tria una o més espècies

  • Tots els preu es refereixen a €/t , llevat del pollancre que s’expressen en €/m³.
  • Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
  • Els preus posat a fàbrica corresponen als cotitzats per la llotja de Vic
  • Els preus dret i al carregador són el resultat de l’elaboració d’una enquesta anual que sol abastar un volum superior a 250.000 t. Concerneixen només els aprofitaments viables i no poden extrapolar-se sense tenir en compte les condicions d’explotació que varien de bosc a bosc.
  • La variació anual és calculada sobre una sèrie a llarg termini de preus expressats en euro constants per tal d’eliminar els efectes de la inflació.                                    
 

Gràfics d’evolució del preu del Pi Roig, Pi Blanc, la Pinassa i el Pollancre a Catalunya

 

Fonts i enllaços d’interès

  • Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
  • Els preus posat a fàbrica corresponen als cotitzats per la llotja de Vic (enllaç).
  • Els preus dret i al carregador són el resultat de l’elaboració d’una enquesta anual que sol abastar un volum superior a 250.000 t. Concerneixen només els aprofitaments viables i no poden extrapolar-se sense tenir en compte les condicions d’explotació que varien de bosc a bosc.
  • Llotja de contractació de Girona (enllaç)
Comparteix