Principals productes forestals

La diversitat dels boscos existents suposa una disparitat de productes. A la fusta i llenya, cal afegir-hi altres productes no fusters com els bolets, tòfones, pinyes de pi pinyer i el suro. Alguns d’aquests tenen una producció irregular però porten un valor econòmic associat, un comerç i una indústria específica. S’estima que el valor corrent anual dels productes forestals recollits al bosc ascendeix a un import de 58,8 mi lions d’euros.

productes

Comparteix