Producció de la fusta en roll

Les dades de les estadístiques del DAAM per l’any 2011 de produccions forestals es recullen segons el volum de la producció per tipus de producte dins de la cadena forestal a Catalunya. Aquesta classificació per destinació de la fusta de roll és la classificació estàndard emprada en les estadístiques forestals, encara que actualment s’estigui impulsant una classificació que indiqui les potencialitats de la fusta independentment de l’ús i/o de la transformació fina.

Així doncs, tal i com es presenta a la  següent figura,el 2011 es varen destinar 262.754 m3 de la producció de fusta catalana per llenya (un 34,91% del total) i 489.850 m3 per usos industrials i energètics (el restant 65%). La fusta per indústria i energia es desglossa segons sigui per ús energètic i biomassa (13%), fusta d’obra (59,07%), fusta de trituració (17,79%) i altres usos (10,14%).

Quadre de les produccions dins de la cadena forestal de Catalunya durant l’any 2011:

roll1

Si es desglossen les dades per província i tipus de producte, Girona va ser la província amb més producció de fusta destinada a llenya (el 45% del total català) alhora que també la que més producció de fusta d’indústria (48,5% del total). En el cas de Barcelona, destaca la producció de fusta destinada a obra i a trituració, mentre que en el cas de Lleida destaca en fusta per obra i Tarragona, tot i que les produccions fusteres són molt inferiors a les anteriors, comença a destacar en l’aprofitament per fusta de biomassa. Tot queda reflectit en el següent gràfic.

Producció de fusta en roll per província:

roll2

Font i enllaços d’interès

  • Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 (enllaç)
Comparteix