Productes derivats de la fusta

Fabricació d’envasos i altres productes de la fusta

  • Serrada i planejament de la fusta (CCAE 161)
  • Fabricació d’envasos i embalatges de fusta (CCAE 1624)
  • Fabricació d’altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria (CCAE 1629)

Fabricació de taulers de fusta i fusteria per a la construcció

  • Fabricació de fulloles i taulers de fusta (CCAE 1621)
  • Fabricació de terres de fusta (CCAE 1622)
  • Fabricació d’altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció, excepte els terres de fusta (CCAE 1623)
Comparteix