La tòfona

La tòfona negra (T. melanosporum) es troba de forma silvestre al sur d’Europa, principalment al de de França, a l’est d’Espanya i al centre-nord d’Itàlia (Reyna, 2012). Puntualment, l’espècie ha estat citada a Croàcia, Eslovènia, Sèrbia, Portugal, Suïssa, Alemanya, Hongria, Bulgària, Grècia i Turquia (Reyna, et al., 2012).

La producció de la tòfona negra procedeix d’àrees forestals i de les plantacions tofoneres que es venen realitzant des de fa més de 30 anys.

És un sector clau per al desenvolupament rural que genera valor a les produccions en moltes zones de mitja muntanya del sector primari on no es poden desenvolupar altres cultius de zones de regadiu d’alta productivitat, podent arribar a ser estratègic per a l’economia i a partir de la qual ha de pivotar el futur desenvolupament econòmic i social de moltes d’aquestes zones a Catalunya.


Aptitud del cultiu de la tòfona a Catalunya

taula_aptitud1

Aptitud_a4

Situació actual de la tòfona silvestre i del seu cultiu

asasas

Anàlisis dels preus

El preu que rep la persona que produeix la tòfona negra és variable, en funció de la producció mundial, molt lligada a la climatologia. Els preus són els pagats per diferents majoristes, i poden diferir d’uns mercats als altres. En aquest sentit, aquests últims anys en el mercat de l’estació de Mora (Terol), s’ha pagat més que en el de Vic (Barcelona), pel fet que una part cada vegada més gran de la tòfona de Mora procedeix de cultiu i posseeix major qualitat. Així, es pot pagar l’ordre de 60 a 120 € / kg per sobre del preu de l’silvestre (Reyna, 2007). Tot i així, si prenem com a referència el mercat de Vic, el preu mitjà pagat al productor durant el període 2005-2015 és d’uns 371 €/kg.

(gràfica d’evolució de preus ’55 al 2015) Potser no tants anys ???

Es pot apreciar la revalorització continuada de la tòfona en euros constants fins a les dues darreres campanyes i amb les variacions interanuals. El preu té una tendència alcista, reflectint-se en el període des de 1990 fins a la temporada 2012-13, a partir del moment en que baixen els preus degut a un increment sobtat de la producció lligat a una climatologia favorable i a la producció de tòfona procedent de conreu. Tot i això, la campanya actual que encara no ha acabat els preus han tornat a pujar molt degut a una climatologia desfavorable arreu que ha mermat la producció.

Producció a Catalunya

asasa

Comparativa de producció amb altres països ???

(gràfica de producció del 90′ al 2015 a Espanya)

L’exportació

sdsds

Fonts

 

Comparteix