Pinya i pinyons

El pi pinyer (Pinus pinea) és una espècie exclusiva de l’àmbit mediterrani. El seu pinyó és un dels productes forestals no fusters més valorats, degut al seu extraordinari valor gastronòmic i nutritiu.


Producció

Llicències de recollida

Preus

Font i enllaços d’interès

Comparteix