Preus del suro


Consulta de preus del suro a Catalunya

Any (buidar):

Zona:

Catalunya
Portugal
Sardenya

  • Tots els preu es refereixen a €/t i les quantitats són en tones.
  • Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
  • Els preus posat a fàbrica corresponen als cotitzats per la llotja de Girona. Els d’altres països procedeixen de cambres de comerç o altres organismes de dret públic amb competències específiques.
  • Els preus dret i apilat són el resultat de l’elaboració d’una enquesta anual que sol abastar un volum superior a 1.700 t. Concerneixen només els aprofitaments viables i no poden extrapolar-se sense tenir en compte les condicions d’explotació que varien de bosc a bosc.
  • La variació anual és calculada sobre una sèrie a llarg termini de preus expressats en euro constants per tal d’eliminar els efectes de la inflació.