Agricultura destinarà els diners obtinguts amb el carnet de boletaire de Poblet a la investigació micològica de la zona regulada

Durant el primer any del Pla pilot per regular la recol·lecció de bolets a Poblet es van recaptar 4.290 €. Aquest 2013 continua la prova pilot que estableix el punt de partida per a la regulació de la recol·lecció de bolets als boscos catalans des d’un punt de vista tècnic i com a possible estratègia per afavorir la gestió forestal i el desenvolupament rural. La temporada passada es van atorgar 2.158 autoritzacions, el 80% de les quals eren per a boletaires locals.

La Junta Rectora del Paratge Natural de Poblet ha acordat destinar els ingressos recaptats durant la primera temporada d’implementació del Pla pilot de recol·lecció de bolets a la promoció, difusió i recerca micològica dins la mateixa zona regulada.

L’objectiu principal del Pla pilot de regulació de la recol·lecció de bolets al Paratge Natural de Poblet ha estat més educatiu i pedagògic que amb ànim recaptatori. L’objectiu principal és que el boletaire aficionat que practiqui l’activitat al Paratge Natural gaudeixi de la recol·lecció d’acord amb les recomanacions i les bones pràctiques, i reconegui les diverses varietats de bolets existents al bosc de Poblet. A més dels consells de recol·lecció, neteja i conservació dels bolets comestibles abans del consum.

El primer any d’implementació 2012-2013, s’han expedit 2.158 autoritzacions per a la recol·lecció de bolets al Paratge Natural de Poblet i la seva zona d’influència, i l’import de recaptació ha estat de 4.290 €.

Aquest import recaptat, el passat dia 19 de setembre, la Junta Rectora del Paratge Natural de Poblet va acordar per unanimitat destinar-lo íntegrament a la promoció i difusió micològica mitjançant un nou punt d’informació i d’expedició d’autoritzacions que s’ubicarà a l’entrada de Plans de Sant Joan. A més es destinaran a la conservació micològica a través de la instal·lació de sensors de temperatura i humitat del sòl i l’aire a la xarxa de parcel·les de seguiment de la producció i diversitat micològica gestionada pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

El Departament d’Agricultura ha establert una normativa específica per a les forests de propietat de la Generalitat del PNIN de Poblet i la seva zona d’influència. Es tracta d’una prova pilot de dos anys que permetrà fer un estudi sobre les repercussions que la recol·lecció de bolets té sobre els terrenys forestals i establir l’ordenació d’aquesta activitat en el marc de la protecció del medi i de l’ús racional i equilibrat del territori. La temporada es va obrir el 10 d’octubre i des de d’aquell dia es poden tramitar les autoritzacions.

La finalitat d’aquesta prova pilot és establir un punt de partida per a la regulació de la recol·lecció dels bolets als boscos catalans des d’un punt de vista tècnic i com a possible estratègia per afavorir la gestió forestal i el desenvolupament rural.

Resultats de la temporada passada

La temporada passada es van donar 2.158 autoritzacions, de les quals 1.725 eren persones amb relació de veïnatge, 248 forans, 107 jubilats i 78 menors de catorze anys. La gran quantitat d’autoritzacions sol·licitades i emeses anaven destinades als recol·lectors de bolets locals, que representen un 79,91% del total d’autoritzacions emeses.

La temporada de recol·lecció de bolets va durar 61 dies. Concretament des del 10 d’octubre fins al 9 de desembre de 2012. Durant aquest període el Cos d’Agents Rurals va realitzar un total de 12 controls i 114 inspeccions. Els controls del agents van ser de caràcter informatiu, per fer-los conèixer la regulació i indicar el lloc d’expedició de carnets en cas que no el tinguessin.

La proposta del pla pilot

La durada del pla és de dos anys i s’aplica a les forests públiques que són propietat de la Generalitat de Catalunya dins l’àmbit territorial del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet i a les forests públiques contigües de la seva zona d’influència. Concretament, abasta 2.276 ha del terme municipal de Vimbodí i Poblet, 221 de l’Espluga de Francolí, 798 de Montblanc i 18 de Prades. A més dels boscos de la Generalitat, s’hi sumen 207 ha de bosc propietat d’ajuntaments. En total, la zona d’aplicació de la normativa reguladora és de 3.520 ha.

Autoritzacions de recollida de bolets

El preu públic establert per obtenir l’autorització de recol·lecció de bolets queda fixat en 10 €/temporada per a persones més grans de 18 anys i 5 €/temporada per a menors amb edats compreses entre els 14 i 17 anys i jubilats que no tinguin la condició de veïnatge; les persones que tinguin la condició de veïnatge tenen una bonificació del 90%, i, per tant, el cost és d’1 €/temporada. Se’n poden recol·lectar com a màxim 6 quilograms per persona i dia. Els sol·licitants rebran un document acreditatiu nominal que permet a la persona física que el posseeixi anar a collir bolets durant tota la temporada.

Les zones autoritzades estaran degudament senyalitzades i les infraccions se sancionaran segons estableixen les lleis forestals. La vigilància de la zona es farà mitjançant el Cos d’Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

La motivació de la normativa i el bosc de Poblet

En els últims 20 anys, l’activitat de recol·lecció de bolets ha sofert un increment de practicants desmesurat. El bosc de Poblet és una zona boletaire de gran qualitat a les comarques tarragonines (massa forestal ben gestionada, característiques del sòl, orientació, gran varietat micològica). En anys de bona collita boletaire, condicionada per precipitació i climatologia favorables, hi ha una gran afluència de “caçadors de bolets” al bosc de Poblet i zones limítrofes (les bones comunicacions i els nuclis urbans pròxims comporten una afluència de visitants excessiva per a la zona).

Les característiques del sòl dels boscos públics del PNIN i limítrofes, sòls silicis i àcids, comporten una varietat de fongs molt més rica que l’existent en sòls calcaris i bàsics. Solament tenen aquestes característiques el Bosc de Poblet i algunes zones del Priorat i el Baix Camp dins les comarques de Tarragona.

El bosc de Poblet tradicionalment ha estat una zona boletaire molt bona a causa de la seva massa forestal i varietat florística existent, i per les característiques del seu sòl i les reforestacions dutes a terme durant els anys seixanta del segle passat (Pinus pinaster sobre llicorelles), que han comportat una important micorizació del sistema radical d’aquestes reforestacions joves amb una producció de rovelló per hectàrea superior als 80 kg/ha en anys bons. L’increment de boletaires comporta que els terrenys forestals pateixin una concurrència de visitants excessiva, no controlada, la qual cosa perjudica considerablement el mantell forestal, en detriment de la seva producció, i, encara més greu, malmet el miceli i les arrels de les espècies forestals micorizades.

A part de tots aquests danys directes, hi ha un conjunt d’afectacions derivades de l’activitat mateixa, com són els danys en camins i senders a causa del trànsit concentrat de vehicles i persones, i, encara pitjor, la gran quantitat de deixalles abandonades en el medi forestal, la qual cosa comporta que l’equip de manteniment del Paratge hagi de fer treball extra, amb un període estimat de dos mesos després de la temporada boletaire.

A més, mentre que els bolets tenen un preu de mercat moltes vegades elevat, actualment a Catalunya la recol·lecció és gratuïta, no genera cap benefici directe al propietari forestal i en canvi sí que li comporta perjudicis. Aquest fet és totalment injust per al propietari que ho ha de gestionar, atès que el manteniment de la massa forestal en bones condicions és un benefici mediambiental per a la societat de valor incalculable.

Enllaç a notícia original – Sala de premsa. Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.