Agricultura participa en el projecte de conservació de les sureres europees

L’objectiu principal és contribuir a l’adaptació dels boscos de sureres (Quercus suber) davant del canvi climàtic. Els resultats obtinguts serviran per impulsar la utilització a gran escala d’aquests models i tècniques per part de propietaris forestals i gestors.

Ahir al matí, es va presentar el Programa europeu Life Environment Policy and Governance – 2013 de gestió integral de les sureres per a la seva adaptació al canvi climàtic (LIFE+Suber), en el qual participa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural mitjançant el Centre de la Propietat Forestal (CPF), el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i Forestal Catalana, SA (FCSA). El projecte compta amb un pressupost total d’1,09 M d’euros i està coordinat pel Consorci Forestal de Catalunya (CFC). També hi col·laboren altres entitats vinculades amb l’àmbit forestal com Amorim Forestal, SA (AFL), Amorim Forestal Mediterráneo, SL (AFLMED), l’Institut Català del Suro (ICS) i la Diputació de Barcelona (DiBA). I té el suport del Ministeri d’Agricultura, d’organitzacions internacionals com la FAO, ArcMED o RETECORK i nacionals com AECORK, PROFOR o la Universitat de Valladolid, entre d’altres.

El projecte té com a objectiu principal contribuir a l’adaptació i a una major resiliència dels boscos de Quercus suber europeus davant del canvi climàtic, i també afavorir-ne la conservació i el manteniment de la cadena de valor associada.

El projecte es desenvoluparà al llarg de 4 anys, durant els quals s’emprendran un total de 28 accions, agrupades en 5 blocs diferents: preparatòries, d’implementació, de seguiment, de comunicació i difusió i de gestió.

A banda, es durà a terme una acció per elaborar les eines de gestió essencials per integrar aquesta adaptació al canvi climàtic en la política forestal i la normativa del subsector surer català, a fi d’assegurar-ne la implementació futura a una escala major.

Resultats esperats

Els resultats obtinguts de les proves pilot realitzades arran del programa per a la transferència de tècniques silvícoles innovadores als principals actors locals (propietaris forestals, gestors, Administració i indústria del suro) i altres actors del sector suberícola europeu (Portugal, França i Itàlia) serviran per introduir i impulsar la utilització a gran escala d’aquests models i tècniques per part de propietaris forestals i gestors. Es calcula que tindran incidència sobre, com a mínim, 350 actors clau.

A més, dotaran l’Administració forestal i els usuaris privats d’eines de suport a la presa de decisions per millorar l’adaptació al canvi climàtic en la política forestal, específicament en la sureda, i també l’adequació de les normatives i plans a escala autonòmica amb incidència en la gestió de la sureda per afavorir l’adaptació al canvi climàtic del sector surer. D’altra banda, incrementaran el grau de coneixement i la sensibilització del públic en general i dels actors europeus sobre la problemàtica tractada i les solucions aportades pel projecte.

Notícia originalGeneralitat de Catalunya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.