Agricultura publica la nova convocatòria d’ajuts associats al Contracte Global d’Explotació per al nou PDR 2014-2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per a l’any 2015, com publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Aquests ajuts s’emmarquen en el nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2014-2020, i tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Catalunya manté per al nou període el model de gestió de CGE, que ha permès convocar tots aquests ajuts, d’una forma estable, periòdica i coincidint amb la resta d’ajuts de sol·licitud única. Associar tots els ajuts del PDR adreçats als titulars d’explotacions agràries al CGE ha permès unificar criteris, una important simplificació documental, i la consideració de l’explotació en la seva globalitat. Consolidat el model, la seva regulació, a partir d’enguany, es farà exclusivament a través de la mateixa Ordre de convocatòria dels ajuts.

Les línies d’ajut associades al CGE en aquesta convocatòria 2015 són les següents:

Competitivitat:

 • Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.
 • Millora de la competitivitat de les explotacions agràries.
 • Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries.
 • Diversificació agrària.

Sostenibilitat:

 • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
 • Pràctiques agroambientals:
 • Gestió de zones humides
 • Gestió i recuperació de prats i pastures
 • Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000
 • Apicultura per a la millora de la biodiversitat
 • Conservació de races autòctones
 • Biodiversitat cultivada
 • Sistemes alternatius a la lluita química
 • Producció integrada
 • Gestió de la fertilització
 • Agricultura ecològica.
 • Foment de la ramaderia ecològica.
 • Ajuts procedents de compromisos contrets en el PDR 2007-2013:
 • Agricultura ecològica
 • Agricultura racional i de conservació en el conreu de la fruita de closca.
 • Lluita contra l’erosió en medis fràgils de conreus llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge.
 • Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya.
 • Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat.
 • Ajuts procedents de compromisos de PDR anteriors: mètodes de producció agrària compatibles en zones humides incloses en la llista de la convenció de Ramsar, submesura de Retirada a la producció per una durada mínima de vint anys.

En el context actual de reactivació econòmica és especialment rellevant la convocatòria de mesures que comporten la creació llocs de treball i la dinamització econòmica en el sector agrari; per la qual cosa, i un any més, el DAAM aposta per continuar donant suport a les explotacions agràries catalanes amb aquests ajuts, destinats a fomentar el rejoveniment i la professionalització del sector, la diversificació d’activitats i la competitivitat de les explotacions, així com a promoure els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció al medi ambient; i innova amb una línia d’ajuda dirigida a la mitigació del canvi climàtic.

Notícia originalGeneralitat de Catalunya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.