Ajuts per a projectes R+D+i en el sector agrari, alimentari i forestal

Convocatòria d’ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos.

Termini de sol·licitud: del 30 d’octubre al 29 de novembre de 2013, ambdós inclosos.

L’objecte dels ajuts és el foment del plantejament i redacció de projectes R+D+i liderats pel sector agroalimentari en col·laboració amb els instituts d’investigació i/o universitats, que impliquin innovació.

A qui va dirigit?

  • A les empreses agràries i agroalimentàries
  • Als artesans alimentaris
  • A les empreses forestals
  • A les agrupacions, i/o associacions, i/o cooperatives de les anteriors inclosos els gremis artesanals i les comunitats de regants
  • En el cas d’empreses agroalimentàries i forestals hauran d’estar inscrites al Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC)
  • En el cas d’associacions cal tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol.

Aquests ajuts s’han convocat per l’Ordre AAM/259/2013, de 18 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos, i dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat, i es convoquen els corresponents a l’any 2013. (DOGC núm. 6490 – 29/10/2013)

La tramitació d’aquests ajuts es fa a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.

Enllaç a notícia original – Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.