És factible un pagament als propietaris forestals pels serveis ambientals que produeixen?

Per primera vegada, en un estudi del CTFC i l’EFIMED, es relacionen els resultats dels estudis de valoració dels serveis ambientals, amb les estimacions dels costos de proveir aquests serveis. Això permet explorar la possibilitat de pagar als propietaris segons la demanda social. La biodiversitat i la reducció del risc d’incendis són alguns dels anomenats[…]

Màster en espais naturals protegits

Objectiu: els espais protegits són l’instrument és assajat per a la conservació de la natura. La seva gestió és una tasca complexa que requereix professionals amb un alt grau d’especialització, capaços de comprendre i actuar en la interacció entre el medi natural i social, en un entorn canviant definit pels reptes del canvi global i[…]

Els espais naturals protegits catalans generen més de 5.100 llocs de treball

S’han presentat els resultats del projecte de recerca “Impacte econòmic i social dels espais naturals protegits a Catalunya”, que duu a terme una anàlisi de l’activitat econòmica i social que generen 16 espais naturals protegits catalans. L’objectiu principal de l’estudi és posar en valor l’impacte econòmic i social dels espais naturals protegits a Catalunya. Amb[…]