Agricultura publica la nova convocatòria d’ajuts associats al Contracte Global d’Explotació per al nou PDR 2014-2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per a l’any 2015, com publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Aquests ajuts s’emmarquen en el nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2014-2020, i tenen[…]

Oberta la convocatòria de subvencions per activitats agrícoles i forestals i d’aprofitament de biomassa a la Xarxa de Parcs Naturals

La Diputació de Barcelona ha obert convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’any 2015, per fomentar les activitats d’explotació forestal, empreses agrícoles i ramaderes i de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic i d’entitats culturals, així com d’aprofitament de biomassa per a la generació de calor, per a municipis de[…]

El Govern impulsa la Llei de la biodiversitat per garantir la conservació del patrimoni natural i convertir-lo en un revulsiu econòmic per al territori

Esdevindrà la norma bàsica de conservació i ús sostenible de la biodiversitat i el patrimoni natural de Catalunya, i substituirà l’actual Llei d’espais naturals, vigent des de 1985. El Govern ha aprovat avui la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural, que esdevindrà “la futura norma bàsica de conservació[…]

El Govern aprova l’Estratègia per promoure l’activació de la gestió forestal sostenible a través de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

Aquesta Estratègia per al període 2014-2020 pretén millorar l’estat dels boscos i la seva biodiversitat, reduir el risc d’incendis i els efectes del canvi climàtic, i contribuir a la recuperació econòmica a través de l’activació del sector forestal i la dinamització de les zones rurals.

El Govern ha aprovat l’Estratègia per promoure l’activació de la gestió forestal sostenible a Catalunya a través de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola de Catalunya.

Es tracta d’una estratègia que té com a objectius essencials l’aprofitament energètic de la biomassa forestal activant la cadena forestal per millorar l’estat dels boscos de Catalunya, reduir la càrrega de combustible que s’hi acumula any rere any (3 milions de tones l’any), reduir el risc d’incendis, i potenciar la resiliència de les masses forestals, la qual cosa afavoreix la millora de la biodiversitat i la reducció dels efectes negatius del canvi climàtic i dels riscos naturals.

L’estratègia prioritza l’aprofitament dels usos energètics de la biomassa en tots els sectors, atenent a criteris d’eficiència i diversificació, i aposta per no impulsar noves plantes de producció elèctrica. D’aquesta manera s’ajudarà a potenciar el sector forestal, a dinamitzar els aprofitaments de la superfície arbrada de Catalunya, i contribuirà al desenvolupament econòmic general i de manera significativa en l’àmbit rural en generar activitat econòmica i llocs de treball.

Així, es preveu que en el marc de l’Estratègia es puguin mobilitzar 500.000 tones més en altres aprofitaments com les de fusta per a serradores, suro i altres productes, que permetria arribar a un volum total de 1.700.000 tones en l’horitzó 2020, i representa el 50% del que creixen els boscos cada any. Això permetrà assolir l’equilibri entre el creixement de la massa forestal i la gestió forestal sostenible dels boscos.

Ajuts per a projectes R+D+i en el sector agrari, alimentari i forestal

Convocatòria d’ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos. Termini de sol·licitud: del 30 d’octubre al 29 de novembre de 2013, ambdós inclosos. L’objecte dels ajuts és el foment del plantejament[…]

NOU! Ordre sobre el règim d’obtenció de la qualificació d’orientació energètica dels aprofitaments forestals a Catalunya

A Catalunya, una part important de les superfícies forestals formades preferentment per diferents espècies de planifolis han estat aprofitades tradicionalment per a l’obtenció de llenyes, ús tèrmic, l’únic mercat existent per a aquestes tipologies. També s’han de tenir en compte altres formacions forestals, ubicades en zones d’alt risc d’incendi i amb limitacions productives -condicions climàtiques,[…]