És factible un pagament als propietaris forestals pels serveis ambientals que produeixen?

Per primera vegada, en un estudi del CTFC i l’EFIMED, es relacionen els resultats dels estudis de valoració dels serveis ambientals, amb les estimacions dels costos de proveir aquests serveis. Això permet explorar la possibilitat de pagar als propietaris segons la demanda social. La biodiversitat i la reducció del risc d’incendis són alguns dels anomenats[…]

La Generalitat posa en marxa BiomassaCAT.cat, el portal de referència sobre la biomassa per a ús energètic a Catalunya

En el marc de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola del Govern català, s’ha creat aquest portal per contribuir en la millora de la competitivitat de les indústries i serveis del sector de la biomassa i potenciar el seu teixit empresarial i servei als ciutadans interessats. El portal recull informació[…]

El Centre de Formació Forestal Especialitzada (CFFE), primer centre de formació forestal europeu homologat, acreditat pel CTFC

Divendres passat (20 de febrer), el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i president del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Josep Maria Pelegrí, va lliurar el certificat de formació homologada al Centre de Formació Forestal Especialitzada (CFFE) i als examinadors i verificadors del sistema de formació forestal europeu EFESC. En un acte[…]

El Departament de Territori i Sostenibilitat aprova el Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona

El document analitza tots els valors paisatgístics d’aquest àmbit i proposa els objectius de qualitat que n’hauran de guiar l’evolució. Reconeix 27 unitats de paisatge i identifica cinc paisatges que requereixen una atenció especial. El DOGC ha publicat l’anunci de l’aprovació definitiva del Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, després que conseller[…]