El Govern aprova el Programa d’activació de la gestió forestal a Catalunya, que potencia la gestió sostenible, la creació de llocs de treball i el reequilibri territorial

El Govern ha aprovat el Programa d’activació de la gestió forestal a Catalunya, que permet desenvolupar el Pla general de política forestal de Catalunya 2014–2024, aprovat el juny de l’any passat pel Govern i que establia les directrius tècniques per executar una política forestal integral al país. El Programa té 5 grans objectius: potenciar la[…]

CATFOREST-Producte forestal Catalunya

MARCA DE GARANTIA de Productes Forestals de Catalunya CATFOREST- producte forestal Catalunya és una iniciativa del sector forestal català amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible), proximitat (Catalunya) i qualitat (estàndards[…]

El Departament de Territori i Sostenibilitat aprova el Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona

El document analitza tots els valors paisatgístics d’aquest àmbit i proposa els objectius de qualitat que n’hauran de guiar l’evolució. Reconeix 27 unitats de paisatge i identifica cinc paisatges que requereixen una atenció especial. El DOGC ha publicat l’anunci de l’aprovació definitiva del Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, després que conseller[…]

La neteja de boscos amb ramats de cabres rep un premi mediambiental

Un projecte sobre neteja de sotabosc mitjançant ramats de cabres, “Iniciativa d’introducció d’un ramat de cabres pel manteniment de les franges de baixa combustibilitat per a la prevenció d’incendis forestals, Montagut i la Plana d’Ancosa, Querol, Alt Camp” ha guanyat el Xè Premi Iniciativa Medi Ambient, convocat per la Diputació de Tarragona, dotat amb 3.000[…]

La millor producció de bolets dels darrers 20 anys

A Catalunya, s’ha produït una mitjana de 217 quilos per hectàrea de tot tipus de bolets, mentre que els darrers 20 anys ha estat de 57 kg/ha. Els inventaris micològics realitzats des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya des de principis de juliol fins a finals de desembre per a un total de 88 parcel·les[…]

Oberta la convocatòria de subvencions per activitats agrícoles i forestals i d’aprofitament de biomassa a la Xarxa de Parcs Naturals

La Diputació de Barcelona ha obert convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’any 2015, per fomentar les activitats d’explotació forestal, empreses agrícoles i ramaderes i de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic i d’entitats culturals, així com d’aprofitament de biomassa per a la generació de calor, per a municipis de[…]

El Departament d’Agricultura fomenta la recerca i la innovació en el sector agrari, alimentari i forestal de Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), en el marc del Pla Estratègic de Recerca, Transferència i Innovació agroalimentària de Catalunya del Govern de la Generalitat, aposta per l’impuls de la innovació en les empreses agràries, agroalimentàries i forestals de Catalunya. Així, dins del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013, l’any 2008[…]