PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Consum tèrmic de biomassa forestal

El consum de biomassa a Catalunya ha mantingut un ritme de creixement similar al de la producció, demostrant que l’augment d’oferta l’ha acompanyat l’augment de la demanda, amb un increment més visible durant el 2014 (any del llançament de l’Estratègia catalana per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa).

A partir de l’any 2012 i 2013 hi ha un increment important de consum d’estella el qual s’explica per l’entrada en funcionament de les centrals de producció elèctrica. Aquest increment s’ha vist acompanyat per l’augment més progressiu de la demanda d’estella per a ús tèrmic. Com es pot veure en el gràfic següent, tot i que el consum de llenya és el predominant (l’any 2013 representava un 83% del total del consum de biomassa a Catalunya), l’any 2019 la llenya representa un 60% del consum total.

Enllaços relacionats