CSIC demostra la utilitat de la palla per a la regeneració de sòls incendiats

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) advoca, emparant-se en els resultats obtinguts en un projecte d’investigació de quatre anys realitzat a Galícia, per emprar palla per protegir i regenerar sòls afectats per incendis forestals.

La investigació, que es va realitzar en el marc del projecte “Avaluació de tècniques de protecció de sòls i revegetació per restaurar ecosistemes forestals cremats”, va estar finançada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (Pla Nacional). Va comptar amb la col·laboració del Grup d’Edafologia de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) i del Centre d’Investigacions Forestals de Lourizán (Xunta de Galícia).

“Els incendis constitueixen una amenaça global per a la conservació dels ecosistemes forestals. Entre els seus danys hi figura la degradació dels sòls, amb el consegüent descens de la seva fertilitat, la destrucció total o parcial de la seva matèria orgànica i la modificació de la seva composició. Quan hi ha un incendi el sòl queda desprotegit i per a la seva recuperació és fonamental la regeneració de la coberta vegetal però, com pot trigar a produir-se, sol ser necessari adoptar mesures que evitin la seva erosió”, explica Montserrat Díaz Raviña, de l’Institut d’Investigacions Agrobiològiques de Galícia (IIAG) i investigadora principal del projecte.

En la investigació, que va començar el 2009 i va concloure recentment, es va avaluar l’eficàcia de dues de les principals mesures: l’addició de palla i la sembra d’herbàcies com gramínies i lleguminoses.

“Hi ha molt pocs estudis referents a aquest efecte d’aquestes tècniques en les propietats dels sòls i en els quals s’hagin abordat aquests tractaments. Per tant, és necessari intensificar la investigació sobre l’efectivitat del control de l’erosió i els impactes en l’ecosistema d’aquestes mesures, per tal d’integrar-les en la gestió sostenible dels boscos cremats”, destaca Montserrat Díaz Raviña (IIAG-CSIC) .

Accions i principals resultats

La investigació es va dividir en dos grans blocs. D’una banda, es va estudiar en parcel·les experimentals a Vilardevós (Orense) la recuperació natural de sòls forestals afectats per incendis no controlats en zones susceptibles d’erosió i sense protecció immediata del sòl contra l’erosió post- incendi.

“Tant les propietats com les funcions del sòl es van alterar notablement després de l’incendi, i aquests canvis van persistir durant més d’un any”, apunta Montserrat Díaz.

Els científics, a més, van constatar a partir d’aquest cas que amb incendis de moderada i alta severitat i sòls susceptibles d’erosió post-incendi cal adoptar tractaments d’estabilització del sòl, com ara la sembra d’herbàcies i l’encoixinat amb material de neteja de boscos o palla de cereals. Aquesta tècnica contribueix a reduir l’impacte del foc i de les pluges post-incendi.

D’altra banda, es va estudiar l’eficàcia de l’aplicació de dues tècniques de protecció i recuperació de sòls (l’addició de palla i la sembra d’herbàcies) en parcel·les experimentals sotmeses a crema controlada a A Estrada (Pontevedra) i a un incendi no controlat a Laza (Orense).

“Si bé les dues tècniques no tenen efectes negatius a curt termini sobre la qualitat del sòl, la coberta del sòl amb palla és el mètode a través del qual es va aconseguir una major reducció de l’erosió post-incendi”, diu Montserrat Díaz.

També es va observar que l’adopció immediata de coberta de palla a terra contribueix a retenir els macro i micro-nutrients de la capa de cendres en el sistema sòl cremat-planta, a accelerar la recuperació de la comunitat microbiana, a restaurar el cicle del nitrogen i preparar el sòl per a la subsegüent implantació d’espècies forestals, accelerant la recuperació dels ecosistemes forestals.

Per arribar a aquestes conclusions l’equip va analitzar les dades de l’evolució (0, 3, 6 i 12 mesos) de la cobertura vegetal i de les propietats físiques, fisicoquímiques i químiques, bioquímiques i microbiològiques.

La metodologia va incloure, a més, el mostreig del sòl cremat i no cremat i el processament i la caracterització de les mostres. El treball de laboratori es va realitzar a les instal·lacions de l’IIAG (Santiago de Compostel·la).

“Esperem que aquests resultats, que hem publicat ja en revistes científiques d’impacte, contribueixin a Galícia a reduir l’impacte negatiu que els incendis produeixen en els ecosistemes forestals, protegir el sòl cremat davant l’erosió post-incendi, prevenir els riscos d’inundacions catastròfiques post-incendi i adoptar mesures que promoguin tant la regeneració de la vegetació com la rehabilitació del sòl”, conclouen els membres de l’equip del projecte.

Enllaç a notícia original – Comunidad ism

One thought on “CSIC demostra la utilitat de la palla per a la regeneració de sòls incendiats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.