CERCADOR

Títol :
Any :
Tipus :
Bloc :
 

99 registres

Revista Silvicultura nº 75 - Primavera 2017. Els silvicultors catalans opinen sobre l'ús social de les seves forests privades
Autors: Centre de la Propietat Forestal
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2017   Idioma : Català
Tipus : Revista

Guia dels criteris de classificació de la fusta en peu de Catalunya
Autors: Eduard Correal (INCAFUST - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), Xavier Rabascall, Teresa Cervera, Teresa Baiges (Centre de la Propietat Forestal)
Editor: Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació - Centre de la Propietat Forestal
Any: 2017   Idioma : Català
Tipus : Manual o guia

Revista Silvicultura nº 74 - Tardor 2016
Autors: Centre de la Propietat Forestal
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2016   Idioma : Català
Tipus : Revista

ForESmap - Avaluació i cartografia dels serveis ecosistèmics dels boscos de Catalunya
Autors: M. Banqué, M. Cusó, J. Martínez-Vilalta, J. Vayreda
Editor: Oficina del Canvi Climàtic / CREAF
Any: 2016   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Llibre de les XXXIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera
Autors: Consorci Forestal de Catalunya
Editor: Consorci Forestal de Catalunya
Any: 2016   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Escalfem amb biomassa i conservem els nostres boscos
Autors: Diputació de Barcelona / CREAF
Editor: Diputació de Barcelona
Any: 2016   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Revista Catalunya Forestal, nº 128 - Juliol 2016
Autors: Consorci Forestal de Catalunya
Editor: Consorci Forestal de Catalunya
Any: 2016   Idioma : Català
Tipus : Revista

Revista Catalunya Forestal, nº 127. Març 2016
Autors: Consorci Forestal de Catalunya
Editor: Consorci Forestal de Catalunya
Any: 2016   Idioma : Català
Tipus : Revista

Guia de bones pràctiques per al control del risc per inhalació de monòxid de carboni (co) en l'emmagatzematge de pèl·lets de fusta a les dependències dels usuaris finals
Autors: Grup de treball 'Pèl·lets' de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.
Editor: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Any: 2016   Idioma : Català
Tipus : Manual o guia

Nota informatica sobre les condicions tècniques en la gestió de piles de biomassa en els aprofitaments forestals
Autors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2016   Idioma : Català
Tipus : Informe

Guia de recomanacions per a la valorització del suro català
Autors: Joan Rovira (Cooperativa SF), Albert Hereu (ICSuro), Patricia Jové (ICSuro)
Editor: Coopertativa de serveis forestals, CTFC i ICSURO
Any: 2015   Idioma : Català
Tipus : Manual o guia

Dossier Tècnic nº 77: La producció i la transformació de la fusta a Catalunya
Autors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Editor: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Any: 2015   Idioma : Català
Tipus : Revista

Guia de la fusta de les espècies forestals de Catalunya
Autors: Eduard Correal i Marcel Vilches
Editor: Institut Català de la Fusta (INCAFUST)
Any: 2015   Idioma : Català
Tipus : Manual o guia

Revista Catalunya Forestal, nº 123. Març 2015
Autors: Consorci Forestal de Catalunya
Editor: Consorci Forestal de Catalunya
Any: 2015   Idioma : Català
Tipus : Revista

Revista Catalunya Forestal, nº 124. Juny 2015
Autors: Consorci Forestal de Catalunya
Editor: Consorci Forestal de Catalunya
Any: 2015   Idioma : Català
Tipus : Revista

Revista Catalunya Forestal, nº 125. Setembre 2015
Autors: Consorci Forestal de Catalunya
Editor: Consorci Forestal de Catalunya
Any: 2015   Idioma : Català
Tipus : Revista

Revista Catalunya Forestal, nº 126. Desembre 2015
Autors: Consorci Forestal de Catalunya
Editor: Consorci Forestal de Catalunya
Any: 2015   Idioma : Català
Tipus : Revista

Models de gestió per a les pinedes de pi pinyer (Pinus Pinea L.): producció de fusta i pinya i prevenció d'incendis forestals
Autors: Piqué, M.; Beltrán, M.; Vericat, P.; Calama, R. i Cervera, T.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2015   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Espais periurbans i alternatives d'ordenació, regulació i gestió
Autors: Hernández, S.
Editor: Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Any: 2015   Idioma : Català
Tipus : Informe

C-BOSC. Estocs de carboni i capacitat d'embornal dels boscos de Catalunya
Autors: CREAF i OCCC
Editor: Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Any: 2015   Idioma : Català
Tipus : Publicació

La certificación FSC en España y su contribución a la mejora de los servicios ecosistémicos
Autors: FSC España
Editor: FSC España
Any: 2015   Idioma : Castellà
Tipus : Publicació

Guia del sector forestal (2013)
Autors: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
Editor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Any: 2014   Idioma : Català
Tipus : Manual o guia

Manual d'estimació pericial en el treball de camp
Autors: Farriol, R.; Vidal, E.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2014   Idioma : Català
Tipus : Manual o guia

Dades del medi ambient a Catalunya
Autors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Editor: Generalitat de Catalunya
Any: 2014   Idioma : Català
Tipus : Informe

Guia pràctica per conèixer la natura de Catalunya
Autors: Vàzquez, J. i Maluquer-Margalef, J. (coord.)
Editor: IPCENA
Any: 2014   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Revista Catalunya Forestal, nº 120 - Juliol 2014
Autors: Consorci Forestal de Catalunya
Editor: Consorci Forestal de Catalunya
Any: 2014   Idioma : Català
Tipus : Revista

Revista Silvicultura nº 70 - Octubre 2014
Autors: Centre de la Propietat Forestal
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2014   Idioma : Català
Tipus : Revista

Bioelectricitat, situació actual i comparativa europea: I. Espanya, Irlanda i Itàlia; II. Entrevista: La situació a la UE
Autors: Rodríguez, J.; Bruton, T.; Gavigan, N.
Editor: Projecte Biomass Trade Centre II; Revista BES
Any: 2014   Idioma : Català
Tipus : Article

Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2013 (p.63-73 fusta i moble, p.74-79 paper i cartró i p. 130-140 sector del suro)
Autors: Direcció General d'Indústria
Editor: Departament d'Empresa i Ocupació
Any: 2014   Idioma : Català
Tipus : Informe

Dossier Tècnic nº 67: El castanyer a Catalunya i el seu aprofitament per a fruit
Autors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Editor: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Any: 2014   Idioma : Català
Tipus : Revista

Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya
Autors: Mallarach, J.M.; Montserrat, Joan i Vila, J.
Editor: Institució Catalana d'Històrica Natural
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Aprenentatge sobre recol·lecció silvestre de plantes forestals a Europa
Autors: Moré, E.; Melero, R.
Editor: Plant Wild
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Projecte

Estimació pericial en el treball de camp. Manual de suport
Autors: Farriol, R. i Vidal, E.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Pla Simple de Gestió Forestal. Instrucció de Redacció
Autors: Centre de la Propietat Forestal
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Boscos de pinassa. Tipologies i models de gestió
Autors: Centre de la Propietat Forestal
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya
Autors: Mallarach, J.M.; Montserrat, J. i Vila, J.
Editor: Institució Catalana d'Històrica Natural, filial de l'Institut d'Estudis Catalans i Associació Silene
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Factores influyentes en la presencia de especies de hongos sapróbios en pinares de Cataluña
Autors: Luquin, J.V.; Bonet, J.A.; Blanco, R.; Martínez, J.
Editor: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Any: 2013   Idioma : Castellà
Tipus : Article

Planificación forestal en espacios naturales protegidos: herramientas integradoras en un contexto de cambio
Autors: Piqué, M.
Editor: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Any: 2013   Idioma : Castellà
Tipus : Article

Orientaciones de gestión silvícola para la producción conjunta de setas y madera en bosques de "Pinus sylvestris" en Cataluña
Autors: Martínez, J.; Baiges, T.; Piqué, .; Cervera, T.; Beltrán, M. i Bonet, J.A.
Editor: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Any: 2013   Idioma : Castellà
Tipus : Article

Crecimiento de "Pinus nigra" tras los incendios ocurridos en Cataluña en el año 1994: implicaciones para la gestión forestal
Autors: Valor, T.; Piqué, M. i González-Olabarría, J.R.
Editor: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Any: 2013   Idioma : Castellà
Tipus : Article

Integración de la prevención de incendios en la gestión forestal: tipologías forestales de Cataluña según su vulnerabilidad a generar fuegos de copas
Autors: Piqué, M.; Valor, T.; Larrañaga, A. i Cervera, T.
Editor: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Any: 2013   Idioma : Castellà
Tipus : Article

Recomendaciones y modelos de gestión forestal para masas mixtas de castaño y cerezo: promoción del cerezo para la producción de madera de calidad
Autors: Coello, J.; Piqué, M.; Beltrán, M. i Vericat, P.
Editor: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Any: 2013   Idioma : Castellà
Tipus : Article

Inclusión de la percepción social en la definición de la gestión forestal con objetivos de conservación. El caso de la población aislada de "Quercus pyrenaica" Willd. en la sierra de Prades (Tarragona)
Autors: Domínguez, G.; Vericat, P.; García, O.; Piqué, M.; Viñas, P. i Vallvey, A.
Editor: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Any: 2013   Idioma : Castellà
Tipus : Article

Factores ambientales que afectan el crecimiento de las cuatro principales especies de coníferas en Cataluña
Autors: Vericat, P.; Piqué, M. i Trasobares, A.
Editor: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Any: 2013   Idioma : Castellà
Tipus : Article

Preferencias de los propietarios forestales sobre instrumentos de regulación de servicios ecosistémicos: el caso de las setas en Cataluña
Autors: Górriz, E.; Domínguez, G. i Prokofieva, I.
Editor: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Any: 2013   Idioma : Castellà
Tipus : Article

Preferencias sociales en la gestión de pinares de "Pinus halepensis" en Catalunya: ¿Quién se beneficia de la gestión forestal?
Autors: Varela, E.; Mavsar, R. i Jacobsen, J.B.
Editor: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Any: 2013   Idioma : Castellà
Tipus : Article

Evaluación, durante los dos primeros años, de la producción de biomasa de tres clones de chopo euroamericano en una localidad de la comarca del Pallars Jussà (Lérida)
Autors: Gaspà, I.; Navarro, P.; Aunòs, A. i Blanco, R.
Editor: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Any: 2013   Idioma : Castellà
Tipus : Article

Potencialidad de uso de "Arundo donax" como biocombustible sólido
Autors: Navarro, P.; Iglesias, C. i Català, R.
Editor: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Any: 2013   Idioma : Castellà
Tipus : Article

Estimación de la humedad de biocombustibles sólidos mediante tablas de densidad aparente y humidímetros
Autors: López, I.; Gaspà, I; Codina, M. i Navarro, P.
Editor: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Any: 2013   Idioma : Castellà
Tipus : Article

Dossier Tècnic nº 63: Biomassa II
Autors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Editor: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Revista

Dossier Tècnic nº 62: Biomassa I
Autors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Editor: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Revista

Models de gestió per als boscos de castanyer ("Castanea sativa" Mill.): producció de fusta i fruit
Autors: Beltrán, M.; Vericat, P.; Piqué, M. i Farriol, R.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Models de gestió per als boscos de faig ("Fagus sylvatica" L.): producció de fusta
Autors: Beltrán, M.; Vericat, P.; Cervera, T. i Piqué, M.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Models de gestió per als boscos de surera: producció de suro i prevenció d'incendis forestals
Autors: Vericat, P.; Beltrán, M.; Piqué, M. i Cervera, T.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Pinedes de pi blanc. Tipologies i models de gestió
Autors: Centre de la Propietat Forestal
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Frondoses productores de fusta de qualitat: ecologia i silvicultura d'espècies per a l'àmbit pirinenc i regions limítrofes
Autors: CTFC, IDF, CRPF, CPF
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Beneficis fiscals dels instruments d'ordenació forestal
Autors: Centre de la Propietat Forestal
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Instruccions de redacció
Autors: Centre de la Propietat Forestal
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2013   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Models de gestió per als boscos de pinassa ("Pinus nigra" Arn.): producció de fusta i prevenció d'incendis forestals
Autors: Beltrán, M.; Vericat, P.; Piqué, M. i Cervera, T.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2012   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Models de gestió per a la producció micològica en boscos de pi roig ("Pinus sylvestris" L.)
Autors: Bonet, J.A.; Piqué, M.; Martínez de Aragón, J.; Beltrán, M.; Vericat, P. i Cervera, T.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2012   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Boscos d'alzina i carrasca. Tipologies i models de gestió
Autors: Centre de la Propietat Forestal
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2012   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Biomassa Forestal Primària
Autors: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
Editor: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Forestal Catalana
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Manual o guia

La producció de diferents classes d'estella
Autors: Tusell, J.M. i Mundet, R.
Editor: Consorci Forestal de Catalunya
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Identificació de nínxols de mercat i perfils professionals
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Qnorm
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Pla d'acció per a l'aprofitament de biomassa per a usos tèrmics a la comarca de l'Anoia
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Qnorm
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Pla d'acció per a l'aprofitament de biomassa per a usos tèrmics a la comarca del Gironès
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Qnorm
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Pla d'acció per a l'aprofitament de biomassa per a usos tèrmics a l'àrea del Montnegre i el Corredor
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Qnorm
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Pla d'acció per a l'aprofitament de biomassa per a usos tèrmics al Priorat i Ribera d'Ebre
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Qnorm
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Pla d'acció per a l'aprofitament de biomassa per a usos tèrmics a la comarca de La Noguera
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Qnorm
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Pla d'acció per a l'aprofitament de biomassa per a usos tèrmics a la comarca del Solsonès
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Qnorm
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Guia per a la promoció de l'ús de la biomassa com a combustible en l'àmbit municipal
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Qnorm
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Estudi de disponibilitat de biomassa i demanda energètica a l'àrea del Montnegre i el Corredor
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Consorci Forestal de Catalunya
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Estudi de disponibilitat de biomassa i demanda energètica a la comarca de l'Anoia
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Consorci Forestal de Catalunya
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Estudi de disponibilitat de biomassa i demanda energètica a la comarca del Gironès
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Consorci Forestal de Catalunya
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Estudi de disponibilitat de biomassa i demanda energètic al Priorat i Ribera d'Ebre
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Estudi de disponibilitat de biomassa i demanda energètica a la comarca del Solsonès
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Estudi de disponibilitat de biomassa i demanda energètica a la comarca de La Noguera
Autors: ACM, CTFC, CFC, FERCA i Qnorm
Editor: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Biomassa forestal per a la producció d'energia tèrmica
Autors: Famadas, F. i Cervera, T.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Models de gestió per als boscos de pi blanc ("Pinus halepensis" L.): producció de fusta i prevenció d'incendis forestals
Autors: Beltrán, M.; Piqué, M.; Vericat, P. i Cervera, T.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Models de gestió per als boscos d'alzina ("Quercus ilex subsp. ilex") i carrasca ("Quercus ilex subsp. Ballota"): producció de fusta i prevenció d'incendis forestals
Autors: Vericat, P.; Piqué, M.; Beltrán, M. i Cervera, T.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Models de gestió per als boscos de pi roig ("Pinus sylvestris" L.): producció de fusta i prevenció d'incendis forestals
Autors: Piqué, M.; Beltrán, M.; Vericat, P.; Cervera, T.; Farriol, R. i Baiges, T.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Models de gestió per als boscos de roure de fulla petita ("Quercus faginea") i roure martinenc ("Quercus humilis"): producció de fusta i prevenció d'incendis forestals
Autors: Vericat, P.; Piqué, M.; Beltrán, M. i Cervera, T.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Integració del risc de grans incendis forestals (GIF) en la gestió forestal
Autors: Piqué, M; Castellnou, M.; Valor. T; Pagés, J.; Larrañaga, A.; Miralles, M. i Cervera, T.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST). Tipologies forestals arbrades
Autors: Piqué, M.; Vericat, P.; Cervera, T.; Farriol, R. i Baiges, T.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2011   Idioma : Català
Tipus : Publicació

El Pagament per serveis ambientals: una eina per a la conservació dels recursos naturals a Catalunya
Autors: Russi, D.
Editor: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
Any: 2010   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Guía para la producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales
Autors: Moré, E.; Fanlo, M.; Melero, R. i Cristóbal, R.
Editor: CTFC
Any: 2010   Idioma : Castellà
Tipus : Publicació

Masies sostenibles: aprofitaments energètics forestals
Autors: Codina, M. i Navarro, P.
Editor: Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central
Any: 2010   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Silvicultura de les principals coníferes amb interès productiu introduïdes a Catalunya
Autors: CPF i CTFC
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2010   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Guia pràctica. Producció de fusta de qualitat: plantacions de noguera i cirerer
Autors: Coello, J.; Piqué, M. i Vericat, P.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2009   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Silvicultura del pi pinyer per a producció de fusta i pinya
Autors: Piqué, M. i Baiges, T.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2009   Idioma : Català
Tipus : Publicació

La fiscalitat dels boscos a Catalunya
Autors: Porras, J.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2009   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Instruments de regulació i compensació de l'ús social derivat de l'aprofitament micològic en finques privades forestals
Autors: Puig, I. i Almazor, L.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2007   Idioma : Català
Tipus : Article

El mercat de la fusta en roll a les empreses de primera transformació a Catalunya
Autors: Correal, E. i Rodríguez, J.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2007   Idioma : Català
Tipus : Article

Les possibilitats de valorització energètica de la biomassa forestal
Autors: Viladrich, M.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2007   Idioma : Català
Tipus : Article

Aprofitament i desembosc de biomassa forestal
Autors: Rodríguez, J.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2006   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Tècniques de desembosc en l'aprofitament forestal. Condicionants, mitjans i recomanacions. Exemple a Catalunya
Autors: Rodríguez, J.; Juanati, C.; Piqué, M. i Tolosana, E.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2005   Idioma : Català
Tipus : Publicació

Estudi dels efectes de dos tractaments silviculturals sobre la vitalitat, el creixement i la producció del Suro de l'alzina surera
Autors: Centre de la Propietat Forestal
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2005   Idioma : Català
Tipus : Article

Desembosc amb cable aeri
Autors: Juanati, C.; Rodríguez, J.; Piqué, M. i Tolosana, E.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2004   Idioma : Català
Tipus : Publicació

"Lasius brunneus", una formiga autòctona, plaga del suro
Autors: Espadaler, X. i Rojo, M.
Editor: Centre de la Propietat Forestal
Any: 2002   Idioma : Català
Tipus : Article