El Centre de Formació Forestal Especialitzada (CFFE), primer centre de formació forestal europeu homologat, acreditat pel CTFC

Divendres passat (20 de febrer), el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i president del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Josep Maria Pelegrí, va lliurar el certificat de formació homologada al Centre de Formació Forestal Especialitzada (CFFE) i als examinadors i verificadors del sistema de formació forestal europeu EFESC.

En un acte celebrat al Centre de Desenvolupament forestal de la Solana, al Parc del Castell de Montesquiu, el CFFE ha estat el primer centre homologat d’Espanya per a impartir aquest sistema de formació europeu.

També es van lliurar el certificat i carnet de Verificador a Josep Anglada Dorca, i el certificat i carnet d’Examinadors a Josep Anglada Dorca, Miquel Casas López, Domènec Corominas Vilaseca i Cisco Masagué Mola.

Pelegrí va voler destacar la importància que té la formació homologada en temàtiques forestals, ja que és un sector professional amb molta mobilitat geogràfica, i el fet de tenir un carnet de treballador de motosserra europeu facilitarà l’acreditació de coneixements.

El CTFC és l’Agència Nacional acreditada per emetre certificats als proveïdors de formació i examinadors que ofereixen educació, formació o avaluació d’acord amb aquesta normativa. Es preveu lliurar més de 100 certificats durant aquest any 2015.

Què és EFESC

EFESC (European Forestry and Environmental Skills Council) agrupa representants de centres de formació, sucursals i delegacions de la indústria forestal, sindicats, fabricants d’eines, maquinària i equips per la realització de treballs forestals, sistemes de certificació, etc. de tot Europa.

L’objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors del bosc i similars dins de la Unió Europea, acreditant i promovent el reconeixement de les qualificacions nacionals entre els països socis en l’àmbit europeu.

L’organització es va crear l’any 2012, per definir i mantenir els estàndards mínims en professions com la silvicultura, jardineria, treballs forestals i l’horticultura. Des de llavors, ha desenvolupat uns estàndards modulars de formació i un examen que acredita les competències dels usuaris de serra mecànica a tot Europa amb els objectius de reduir els accidents i les morts; reduir els costos econòmics i personals associats relacionats amb accidents; millorar i potenciar les habilitats i l’eficiència de l’operador de serra mecànica en el lloc de treball; millorar la mobilitat de l’operador de serra mecànica i l’ocupació a Europa; millorar i ampliar l’oferta de formació professional existent i les normes d’avaluació, i fomentar la formació contínua i el desenvolupament professional continu.

S’han definit quatre estàndards de carnets de serra mecànica, en funció del nivell de competència de la persona treballadora:

  • ECC 1: Manteniment de la serra mecànica i tècniques de trossejat.
  • ECC 2: Tècniques bàsiques de tala d’arbres (arbres petits).
  • ECC 3: Tècniques avançades de tala d’arbres (arbres mitjans i grans).
  • ECC 4: Tècniques per a arbres arrencats pel vent i danyats.

Notícia originalCTFC

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.