El Govern aprova el Programa d’activació de la gestió forestal a Catalunya, que potencia la gestió sostenible, la creació de llocs de treball i el reequilibri territorial

El Govern ha aprovat el Programa d’activació de la gestió forestal a Catalunya, que permet desenvolupar el Pla general de política forestal de Catalunya 2014–2024, aprovat el juny de l’any passat pel Govern i que establia les directrius tècniques per executar una política forestal integral al país.

El Programa té 5 grans objectius: potenciar la gestió forestal sostenible dels terrenys forestals; crear llocs de treball i aconseguir un reequilibri territorial; proporcionar matèria primera a les empreses transformadores de la fusta del país; garantir el subministrament local de biomassa, i afavorir l’economia de les administracions locals.

En coherència amb el Pla general de política forestal de Catalunya 2014–2024 i amb el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, el Govern ha establert l’estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola. Aquesta estratègia té com a vector clau per implementar amb èxit la bioeconomia a Catalunya l’establiment de models locals de subministrament i consum de biomassa per produir energia tèrmica.

En aquest sentit, el Govern, a través de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, promou l’increment de la gestió forestal sostenible als boscos de Catalunya. De fet, l’oferta de fusta i la superfície millorada en boscos públics ha assolit un màxim històric aquest 2015 i gairebé duplica l’oferta del 2013.

Per consolidar-ho, el Programa aprovat al Consell Executiu estableix sistemes de col·laboració entre les administracions locals i l’Administració forestal de la Generalitat, com convenis de col·laboració en la gestió. Els convenis normalitzen el que ja estableix la Llei forestal de Catalunya i determinen les obligacions de cada part (personal tècnic, subhastes i venda de productes conjuntes, subministrament de biomassa per als equipaments públics, etc.) i la forma com les entitats locals poden reinvertir part dels seus ingressos (fons de millores) perquè puguin col·laborar en els costos de la gestió i proporcionar continuïtat i seguretat en el treball realitzat a mitjà i llarg termini. És, per tant, un pas endavant per assegurar l’autosuficiència i la viabilitat de la gestió forestal sostenible i la millora dels boscos.

Notícia originalGeneralitat de Catalunya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.