El Govern impulsa la Llei de la biodiversitat per garantir la conservació del patrimoni natural i convertir-lo en un revulsiu econòmic per al territori

Esdevindrà la norma bàsica de conservació i ús sostenible de la biodiversitat i el patrimoni natural de Catalunya, i substituirà l’actual Llei d’espais naturals, vigent des de 1985.

El Govern ha aprovat avui la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural, que esdevindrà “la futura norma bàsica de conservació i ús sostenible del patrimoni natural a Catalunya”,segons ha destacat el conseller de la Presidència i portaveu, Francesc Homs, durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l’Executiu. L’objectiu de la nova llei és contribuir als esforços internacionals per conservar el patrimoni natural i multiplicar les oportunitats que ofereix per a l’economia i la societat catalanes.

Catalunya té un patrimoni natural ric i valuós, caracteritzat per una gran diversitat d’hàbitats naturals i seminaturals, que no és aliè a la pèrdua progressiva de biodiversitat global. Si bé algunes espècies i determinats hàbitats s’han recuperat gràcies a les mesures de conservació i de recuperació adoptades, els experts alerten que els efectes del canvi climàtic augmentaran els riscos i la pressió a què ja està sotmesa la diversitat biològica. En aquest sentit, la protecció i la gestió activa del patrimoni natural és un element central de les estratègies i els plans d’ordenació del territori del país que esdevé, al mateix temps, un revulsiu econòmic per al territori.

La futura Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural ampliarà i actualitzarà els objectius previstos en la Llei d’espais naturals, vigent des de l’any 1985. Així, la norma incorporarà i adaptarà tot el cabal legislatiu derivat dels compromisos adoptats en tractats i convenis internacionals i de les directives comunitàries, a més de simplificar el conjunt normatiu, ara dispers.

Els objectius de la nova norma seran els següents:

 • Definir el model català de conservació del patrimoni natural. Aquest model haurà d’articular la responsabilitat pública, el paper de la societat civil, el suport de la comunitat científica i la gestió multifuncional del medi natural.
 • Simplificar i ordenar l’actual marc legal. Farà un exercici d’adaptació dels compromisos internacionals adquirits i de les normatives europea i estatal, sota el principi de simplificació i de no-introducció de càrregues addicionals a les empreses i al conjunt dels ciutadans.
 • Reforçar el lligam entre el benestar de les persones i el patrimoni natural. Garantirà que els serveis ambientals dels ecosistemes es mantinguin o es restaurin per assegurar el desenvolupament sostenible del país.
 • Garantir la compatibilitat de les activitats agràries i de desenvolupament rural en relació amb el patrimoni natural.
 • Establir instruments de planificació estratègica. Preveurà la redacció i aprovació de l’Estratègia catalana de la biodiversitat i el patrimoni natural, com a instrument de planificació principal per a les polítiques de conservació de la natura, i inclourà una articulació adequada dels objectius de conservació amb els instruments d’ordenació del territori.
 • Protegir les espècies, els hàbitats i el patrimoni geològic. Inclourà la catalogació de les espècies en funció del grau d’amenaça, raresa o endemicitat i n’establirà les mesures de protecció; regularà els centres de conservació, recuperació, sensibilització i educació ambiental; establirà mesures per eradicar o evitar la introducció d’espècies invasores, i implantarà criteris i eines per a la reintroducció d’espècies.
 • Millorar els mecanismes de governança, especialment als espais naturals protegits.
 • Definir la infraestructura verda de Catalunya i la incorporació de criteris de permeabilitat i connectivitat ecològica.
 • Introduir mesures de millora de la informació i la participació.
 • Concretar i desplegar els instruments econòmics per finançar les polítiques de patrimoni natural.
 • Contribuir a l’esforç internacional per aturar la pèrdua de biodiversitat.

Notícia originalGeneralitat de Catalunya

Més informació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.