Els espais naturals protegits catalans generen més de 5.100 llocs de treball

S’han presentat els resultats del projecte de recerca “Impacte econòmic i social dels espais naturals protegits a Catalunya”, que duu a terme una anàlisi de l’activitat econòmica i social que generen 16 espais naturals protegits catalans.

L’objectiu principal de l’estudi és posar en valor l’impacte econòmic i social dels espais naturals protegits a Catalunya. Amb aquesta finalitat, s’han analitzat 16 dels espais protegits existents a Catalunya. Per fer l’estimació dels ingressos associats a les diferents activitats de serveis, s’han utilitzat les memòries dels propis espais, així com dades de la Generalitat de Catalunya i enquestes presencials a més de 5.800 persones.

Els primers capítols de la recerca mostren el paper que tenen els espais naturals en la generació d’economia productiva, de serveis, de coneixement i social. L’últim capítol presenta una estimació de l’impacte econòmic i social dels espais naturals avaluats.

L’estudi conclou que els espais naturals analitzats generen 192 milions d’euros anuals en forma de valor afegit brut, associat a activitats del sector serveis (un 83%), a la gestió dels propis espais (un 9%) i a activitats agrícoles (un 8%).

Pel que fa a l’ocupació, segons dades de l’any 2013, el conjunt d’espais naturals generaven 5.110 llocs de treball (3.909 empleats al sector serveis, 727 empleats en la gestió dels espais i 473 empleats a les activitats agrícoles). A més, per cada euro que s’inverteix en gestió, es generen 8’8 euros en forma de valor afegit brut.

Tot i això, el nivell de recursos econòmics i humans disponibles pels diferents òrgans gestors varia en cada cas. Els dos espais amb millor finançament són els dos parcs que compten amb la intervenció activa de la Diputació de Barcelona. Si es deixen de banda aquests espais, la norma general és que la figura del Parc Nacional compta amb més recursos que els parcs naturals, i aquests, al seu torn, amb més que la resta d’espais protegits.

Impacte econòmic i social dels espais naturals protegits de Catalunya

Metodologia utilitzada per al càlcul del Valor Afegit Brut associat als Espais Naturals

Notícia original – Medi Ambient i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya