NOTA: En aquest moments estem actualitzant les dades del registre d'entitats.

Contacte: observatoriforestal@ctfc.cat


Centres d´investigació


Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
El Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona (Lleida), es va constituir inicialment entre el Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida l'any 1996, i posteriorment, s'hi van incorporar la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. El CTFC està adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i s'hi relaciona mitjançant el Departament competent en matèria de boscos. També forma part dels centres CERCA.
http://www.ctfc.cat/

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)
Centre dedicat a la recerca capdavantera en les bases moleculars de caràcters genètics d'interès en plantes i en animals de granja i en les aplicacions de les aproximacions moleculars per al desenvolupament d'espècies importants per a l'agricultura i per a la producció d'aliments
http://www.cragenomica.es/

Centre de Recerca en Agrotecnologia (AGROTECNIO)
Centre de recerca d'excel·lència en agricultura, producció animal i tecnologia dels aliments del campus ETSEA de la Universitat de Lleida
http://www.agrotecnio.org/

Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)
Fundació pública creada per iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Té com a objectiu, amb caràcter general, la recerca i el desenvolupament tecnològic, els estudis i l'ensenyament en el camp de la sanitat animal, en tots els seus aspectes
http://www.cresa.cat/

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Centre públic de recerca creat amb la finalitat d'impulsar la investigació bàsica i aplicada en ecologia terrestre.
http://www.creaf.cat/

Institut Català de la Fusta (INCAFUST)
L'INCAFUST és una entitat sense ànim de lucre, que té per finalitat promoure el desenvolupament i el reconeixement de la fusta com a material i contribuir a la millora de la competitivitat, foment de la innovació i augment de la productivitat del sector de la fusta
http://www.incafust.cat/

Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
La Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) és un referent internacional que aposta per la investigació del cicle integral de l'aigua, en matèria de recursos hídrics, qualitat de l'aigua, en el sentit més ampli de la paraula, (química, microbiològica, ecològica...) i tecnologies de tractament i d'avaluació i la transferència d'aquest coneixement a la societat i al teixit empresarial i industrial
http://www.icra.cat/

Institut Català del Suro (ICS)
Institut que promou i desenvolupa el sector surer en les seves vessants de producció, transformació i comercialització mitjançant l'estudi, la investigació, l'assessorament i l'assistència als organismes, les associacions, les empreses, les persones relac
http://www.icsuro.com/

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
L'ICTA té com a missió promoure, dur a terme i difondre recerca, així com formar investigadors/es per a contribuir a la comprensió del medi ambient i la resolució dels reptes que s'esdevenen de la seva interacció amb la societat
http://icta.uab.cat/

Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona (IMA-UdG)
Institut de recerca universitària que té com a objectiu la investigació bàsica i aplicada en els àmbits científics i tècnics de rellevància per a l'estudi i gestió del medi ambient
http://www.udg.edu/tabid/5895/Default.aspx

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA)
És una empresa pública que centra la seva activitat en la investigació científica i la transferència tecnològica en l'àmbit de l'agricultura, aqüicultura i la indústria agroalimentària i que ajusta el seu funcionament a l'ordenament jurídic privat.
http://www.irta.cat/

Institut d'Estudis Catalans (IEC)
Corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte l'alta recerca científica i principalment la de tots els elements de la cultura catalana.
http://www.iec.cat/

Institut d'Estudis Territorials (IET)
Centre de recerca dedicat al seguiment de la teoria i de la pràctica territorials, urbanístiques i socioeconòmiques
http://www.ietcat.org/

European Forest Institute (EFIMED)
És una organització internacional formada per 12 estats europeus que ofereix la millor recerca forestal a nivell europeu.
http://www.efimed.efi.int/portal/