Espanya, segon país de la Unió Europea en superfície forestal amb 27,7 milions d’hectàrees

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient acaba d’editar l’estudi “Diagnòstic del Sector Forestal Espanyol” que recull com Espanya es situa en segon lloc de la Unió Europea en superfície forestal, amb 27,7 milions d’hectàrees, només precedida per Suècia. Aquest estudi ofereix una visió actualitzada sobre la situació i evolució dels ecosistemes forestals espanyols i els principals impactes sobre l’estructura i distribució dels boscos; i forma part de la publicació “Anàlisis i Prospectiva – Sèrie Medi Ambient”.

Diagnòstic del Sector Forestal Espanyol” analitza de manera sintètica els principals béns, serveis i beneficis que proporcionen els boscos, classificant-los en: serveis amb valor de mercat i serveis ecològics i socials.

Serveis amb valor de mercat

Aquest apartat es relaciona amb el subministrament de fusta, la caça i pesca, el turisme i altres productes i recull els principals indicadors socioeconòmics del sector forestal.

D’aquestes dades es desprèn que la producció de fusta en els darrers vint anys s’ha mantingut al voltant de 14 milions m3, amb un valor comercial en creixement. Destaquen les coníferes que, tot i ocupar menys superfície que les frondoses, produeixen més fusta.

Destaca l’evolució de la silvicultura i l’explotació forestal, la indústria de la fusta, i el paper van generar el 2009 un valor afegit brut de 6.635 milions d’euros, cosa que representa una contribució directa al PIB del 0,63%.

Es constata la reducció de la desocupació el 2013 en els sectors silvícola i indústria de fusta i paper. El sector de la indústria forestal registra taxes d’atur relativament baixes: del 12,8% a la indústria de fusta i suro; i del 6,7% a la indústria del paper.

Pel que fa al saldo comercial exterior del sector forestal (fusta, llenya, pasta i paper) ha evolucionat favorablement, passant d’un dèficit de 902 milions d’euros el 2004 a un superàvit de 335 milions d’euros el 2013. Gairebé la meitat de les exportacions es dirigeixen a França, Portugal i Itàlia; mentre que les importacions procedeixen majoritàriament de França i Portugal, seguits de Suècia, Estats Units i Brasil.

Serveis ecològics i socials

Són aquells que no tenen reflex en el mercat i que, per tant, són difícilment avaluables; com la funció de captura de carboni, la regulació hídrica i de sòls, el valor social dels boscos, o la conservació de la biodiversitat i el paisatge.

Destaca com a Espanya, el 40% de la superfície forestal està protegida (11,2 milions d’hectàrees), i el 80% de la superfície terrestre protegida és superfície forestal.

Pel que fa a la fixació de carboni per la superfície forestal a Espanya, el 2010, es va estimar en 422 milions de tones (unes 23 tones/ha), el que suposa el 4,3% del total de carboni emmagatzemat a la UE-27 procedent de biomassa forestal, registrant un augment del 46% en els últims vint anys.

El “Diagnòstic del Sector Forestal Espanyol” també fa referència als estudis del CIS (Centre d’Investigacions Sociològiques), segons els quals els ciutadans consideren els incendis com un dels majors problemes ambientals al nostre país. La desforestació figura, per la seva banda, com una de les principals preocupacions a escala global.

També es descriuen conceptes clau de la política i gestió forestal, atenent a qüestions com ara: què significa gestionar una bosc? de qui és el bosc? o què suposa, des del punt de vista de la gestió, ser propietari d’un bosc?

D’altra banda es recullen les actuacions més destacades en l’àmbit de la gestió forestal i es descriuen els sistemes de certificació forestal sostenible, PEPC (Programme for Endorsement of Forest Certificaction) i FSC (Forest Stewardship Council) que a Espanya arriben 1,7 i 0,16 milions d’hectàrees respectivament, el 9,2% de la superfície total arbrada.

Finalment, el document dedica un apartat especial al Pla d’activació Socioeconòmica del sector forestal 2014-2020, presentat al febrer de 2014, elaborat pel Ministeri en col·laboració amb les comunitats autònomes i les organitzacions representatives del sector. El seu objectiu és “impulsar la diversificació de l’activitat econòmica en els municipis rurals, millorant així les condicions de vida dels seus habitants, i en particular els vinculats més directament amb l’activitat forestal”.

El diagnòstic del sector forestal es pot descarregar des d’aquí.

“Anàlisi i Prospectiva – Sèrie Medi Ambient”

Aquesta sèrie, editada pel Departament a través de la Subdirecció General d’Anàlisi, Prospectiva i Coordinació de la Subsecretaria, contribueix a la generació de coneixement horitzontal sobre aspectes i polítiques mediambientals, des d’una perspectiva transversal amb la resta d’àrees clau de competència del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Per això, es presenta com un nombre conjunt de desenvolupament rural i medi ambient, ja que ofereix un diagnòstic del sector forestal a Espanya des d’una visió integrada, com a ecosistema i com a sector econòmic, mitjançant l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu dels seus principals indicadors.

Notícia originalMinisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.