Estadística d’incendis forestals

 

Tots els incendis forestals esdevinguts a Catalunya, queden registrats en l’estadística oficial del Departament d’Agricultura. L’estadística bàsica d’incendis es refereix als incendis forestals no controlats (excloent les cremes controlades o prescrites). Per a cada incendi, es recull el lloc d’inici, el temps de durada, la causa d’ignició, i la mida i tipus de superfície afectada per l’incendi, podent ser aquesta forestal arbrada, forestal no arbrada o agrícola. Els incendis inferiors a una hectàrea s’anomenen conats. En quant als grans incendis forestals (o GIF), en l’estadística oficial espanyola corresponen als incendis de més de 500 ha. Normalment els incendis petits representen la majoria del nombre total d’incendis, i tan sols un petit percentatge dels mateixos assola la gran majoria de la superfície afectada a través dels GIF. És a dir, els sistemes d’extinció són efectius en la gran majoria dels incendis però una petita minoria de les ignicions, que superen la capacitat d’extinció, són les responsables de la gran majoria de superfície cremada.

Evolució del nombre d’incendis i la superfície cremada a Catalunya durant el període 1986-2016.

Font: Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, Generalitat de Catalunya.


Per més informació:

Comparteix