Estudien una nova forma de fertilitzar a través de les fulles

Un estudi d’investigadors de la UPM i la UAH demostra que la fertilització foliar podria utilitzar-se com a eina per a produir plantes per a repoblació forestal amb alta qualitat.

En aquesta investigació s’han assajat diferents fonts nitrogenades per a fertilitzar les fulles de pins i alzines, enfront de la fertilització convencional, basada en l’absorció del nitrogen a través de l’arrel. Després d’avaluar l’eficiència en l’absorció de nitrogen per via foliar en les dues espècies estudiades, l’equip d’investigadors de la Universitat d’Alcalá (UAH) i la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) ha conclòs que aquesta forma de fertilització pot ser una eina eficient per complementar els règims de fertilització radicular, tant per a cultius de vivers com per millorar les plantacions en sòls pobres en nutrients o en condicions àrides. A més, aquest treball contribueix a estimar la deposició foliar de nitrogen en masses forestals a causa de la contaminació atmosfèrica, aportant d’aquesta manera informació sobre la contribució d’aquest fenomen a l’estat nutricional dels boscos.

La fertilització foliar s’empra en agricultura com a mitjà per governar la nutrició de les plantes de manera ràpida i precisa. En l’àmbit forestal aquesta tècnica no s’ha assajat, però la seva ocupació en àmbits com la producció en viver pot aportar solucions per millorar la qualitat de les plantes produïdes per repoblament.

USCOLA, M; VILLAR-SALVADOR, P; OLIET, J; WARREN, CHARLES R. “Foliar absorption and root translocation of nitrogen from different chemical forms in seedlings of two Mediterranean trees”. Environmental and Experimental Botany 104: 34-43. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2014.03.004. AUG 2014.

Notícia originalUPM via Cesefor

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.