PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Evolució del mercat

El 2007 les importacions d’estella forestal eren predominants a Catalunya per sobre les exportacions, però aquesta tenedència canvia a partir del 2008 i l’exportació ja no deixa de crèixer. Les centrals de producció elèctrica representen una part molt important del consum però encara al 2014 s’exporta més estella a altres païssos com ara França i Itàlia per a la producció de pasta de paper i electricitat. El consum tèrmic de biomassa té un creixement més progressiu i augura un futur sostenible per a aquesta nova font d’energia degut a que el nombre d’instal·lacions tèrmiques no ha deixat de crèixer ni en els moments més durs de la crisi econòmica.

S’ha de considerar que les dades són en molts casos estimacions a partir del que diuen el productors, clients i consumidors, a més de la informació provinent d’aduanes per l’exportació i importació.

Flux d’estella a CatalunyaFlux de pèl·let a CatalunyaPodeu consultar les dades dels documents publicats als següents enllaços:Enllaços relacionats