Fundación Tripartita- Bonificació de la formació continuada en empreses del sector agrari

La Fundación Tripartita accepta la participació dels treballadors del Règim Especial Agrari en la Formació Continua Bonificada, indicant que cotitzen per primer cop pel concepte de Formació Professional durant els períodes d’activitat (0,18%, essent el 0,15% a càrrec de l’empresari i el 0,03% a càrrec del treballador), i per tant les empreses a les que pertany sí que poden bonificar-se en les seves quotes de la Seguretat Social per la formació que realitzin.

Pel càlcul del crèdit disponible, queden garantits 420 euros per totes les empreses, independentment del import cotitzat en l’exercici anterior per formació professional. L’assignació d’un nou codi de compte de cotització específic del Sistema Especial Agrari del Règim General, no implica la consideració de l’empresa com de nova creació o el reconeixement de nous centres de treball, i per tant no procedeix el càlcul del crèdit per formació de 65 euros per treballador. ES A DIR, EL CRÈDIT PER 2012 ÉS DE 420€.

Els treballadors per compte propi o autònoms no estan inclosos en el col·lectiu destinatari de la formació de demanda i per tant no procedeix la bonificació per la formació que realitzin. Ni tampoc procedeix la realització de formació durant els períodes d’inactivitat dels treballadors, excepte que la mateixa s’hagués iniciat en període d’activitat.

Per últim, i davant el dubte de si els treballadors del sector agrari que volguessin realitzar formació bonificada estan obligar a un mínim de 30 jornades de treball en un període de 365 dies, la resposta es NO, sol s’exigeix que el treballador estigui actiu i formi part de la plantilla de l’empresa al inici de la formació.

http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=4&MS=105&TR=A&IDR=11&id=598

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.