Incendis per estrats (de <1 ha a >500 ha)

En el cas de Catalunya, l’estadística d’incendis mostra una distribució per “pics” segons l’afectació de grans incendis forestals. Mentre que els incendis forestals menors d’1 ha han passat a representar el 85% del total dels incendis, els GIF, que tot just representen el 0,24% de les ignicions, afecten prop del 63% de la superfície (suposaven prop del 80% en anys anteriors). La mitjana anual d’incendis fluctua dels 626 incendis/any (i/a) per al període 1983-1992, als 862 (i/a) per al període 1993-2002 i 705 (i/a) als anys 2003-2012.

No obstant això, la mitjana de superfície cremada per incendi ha disminuït, passant de les 23.5 ha, a les 16.2 ha i 6.5 ha en l’últim decenni del període. El total de superfície cremada també disminueix des de les 13.239ha/any a les 12.554ha/any i 4.130ha/any en l’últim decenni.

* Text extret de la publicació “Els incendis forestals; guia per a comunicadors i periodistes“.  Projecte eFIREcom.

Percentatge d’hectarees forestal cremades per estrats a Catalunya pels períodes 1983-1992, 1993-2002 i 2003-2012.

Font: Servei de Prevenció de Incendis Forestals, Generalitat de Catalunya.

 

Per més informació:

Comparteix