Informe de Situació dels boscos i el sector forestal a Espanya

Qualsevol sector socioeconòmic que vulgui reflectir el seu nivell d’implicació i repercussió en una societat moderna ha de comptar amb un sistema d’informació veraç i fiable. D’aquesta manera s’obre el camí per potenciar aquest sector i consolidar les seves repercussions econòmiques i laborals, la seva presència política i mediàtica. Així mateix es possibilita l’existència de vies directes i recognoscibles per a la sol·licitud i subministrament d’informació al ciutadà, tal com exposa la Llei 27/2006 d’accés a la informació ambiental.

El sector forestal s’ha caracteritzat tradicionalment per no disposar de referències d’informació consolidades i completes, en el temps i en l’espai. Els motius d’aquesta realitat els hem de trobar en la dispersió de competències, en la dificultat en l’obtenció de dades i en el fraccionament del sector entre administració, indústries i empreses de serveis.

Mitjançant l’Informe de Situació dels Boscos i del Sector Forestal a Espanya es pretén contribuir a esmenar aquesta deficiència mitjançant el disseny i elaboració d’un document estructurat, contrastat i obert al debat que es constitueix com a referent de la informació tècnica relativa als boscos i al sector forestal al nostre país.

Encara que l’informe es centra en la situació dels boscos i del sector forestal a Espanya, en tots els capítols sempre es fa una referència a la situació a nivell mundial i europea. Aquesta situació es descriu a partir dels sis elements temàtics de l’ordenació forestal sostenible proposats en el Procés d’Hèlsinki:

  • Recursos forestals i contribució als cicles globals de carboni
  • Salut i vitalitat dels boscos
  • Funcions productives dels recursos forestals
  • Biodiversitat i Conservació dels ecosistemes forestals
  • Funcions hidrològica i protectora dels boscos
  • Funcions socioeconòmiques dels recursos forestals

Descarregar Informe 2013

Enllaç a notícia original – Congrès Forestal Espanyol

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.