Jornada tècnica: La regeneració del bosc després de l’incendi

Dijous 27 de juny de 2013, Barcelona

La proximitat del primer aniversari de l’incendi de l’Alt Empordà i dels quasi vint anys del de l’any 1994 al Bages i al Berguedà ens fa pensar que és un bon moment per a reflexionar al voltant de quina gestió cal aplicar en la regeneració natural del bosc després del foc, amb l’objectiu d’afavorir-ne la resiliència enfront de noves pertorbacions, la provisió de serveis ecosistèmics (per exemples, segrest de CO2, biodiversitat) i també el futur aprofitament de fustes i llenyes.

Per això, hem organitzat aquesta jornada al voltant de tres eixos que ens semblen cabdals per a intentar millorar la gestió de la regeneració natural després d’un incendi: les bases ecològiques en que recolzar l’actuació, quines possibles estratègies i itineraris silvícoles podem aplicar, i quins instruments d’ordenació poden ser els més eficients per a planificar i executar aquestes actuacions.

Programa:

  • Criteris ecològics per a la gestió forestal post-incendi en boscos mediterranis
  • Models de gestió que integren el risc dels grans incendis forestals: aplicació en les fases de regeneració
  • Estructures de regenerat, comportament de l’incendi i capacitat d’extinció: Lliçons apreses (1994-2012)
  • Costos de tractaments silvícoles: Eficiència i optimització
  • Quinze anys de seguiment de treballs de millora de la regeneració després de grans incendis: Què ens falta saber?
  • Eines tècniques i socials per a la gestió forestal local per part dels ajuntaments
  • Foment de la planificació i gestió a través d’associacions de propietaris forestals
  • Vint anys de planificació forestal en finques privades i el repte de la gestió conjunta
  • Situació actual i propostes de futur per a la planificació forestal de les forests públiques

Més informació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.