Mapa d’aprofitaments: Publicar, difondre i incentivar al màxim la comercialització de la fusta provinent de les forests de Catalunya

L’Oferta pública de fustes i llenyes 2012, elaborada per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, s’ha inclòs dins del Mapa d’aprofitaments de l’Observatori forestal català, una eina innovadora que pretén fomentar el comerç de fusta provinent de la gestió forestal sostenible dels boscos catalans

Aquesta eina facilita la comunicació entre els propietaris de boscos, públics i privats, on hi ha programats aprofitaments fusters i els agents que es dediquen a la compra dels productes que se n’obtenen (empreses de treballs forestals, indústries, etc.).

Els propietaris forestals, per mitjà d’un senzill formulari, podran difondre i publicar a través d’Internet les dades dels aprofitaments fusters que tenen programats per executar durant l’any vigent i visualitzar-los sobre el terreny mitjançant el seu visor SIG.

Amb un simple clic, qualsevol agent interessat pot accedir a la informació particularitzada de cadascun dels aprofitaments, com l’emplaçament, l’espècie i el volum ofert, entre d’altres, i la documentació adjuntada, com els plecs de condicions particulars que regeixen l’aprofitament. Amb el visor es poden carregar altres capes gràfiques de referència per a tenir informació sobre l’accessibilitat i les distàncies als punts de proveïment.

Amb la posada en marxa d’aquest eina, el Departament pretén publicar, difondre i incentivar al màxim la comercialització de la fusta provinent de les forests de Catalunya.

Aquesta aplicació té actualment una capacitat de mobilització de fusta mínima de 67.600 m3 i unes 3.600 tones de llenya, concentrades bàsicament a les comarques del Pirineu, corresponent a l’oferta pública de fustes i llenyes per a l’any 2012.

L’Observatori Forestal Català és una plataforma digital, creada l’any 2006 i promoguda pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el Departament d’Agricultura, que agrupa tota la informació relativa al sector forestal de Catalunya.

A més dels aprofitaments forestals, a l’Observatori Forestal Català també es pot trobar una base de dades d’empreses forestals, amb més de 1.400 empreses registrades, ofertes i demandes de feina, licitacions públiques vinculades amb el sector forestal i un mercat virtual de productes i maquinària forestal, entre altra informació d’interès per al sector.

Noticia original a: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=156826&idioma=0

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.