Més de 50 empreses confirmen la seva presència a la primera Fira de Biomassa Forestal

Barcelona, 1 de febrer de 2012. Els propers dies 23, 24 i 25 de febrer se celebraràla Primera Fira de Biomassa Forestal, el primer saló de Catalunya dedicat a l’aprofitament energètic d’aquest recurs.

 

De moment, més de 50 empreses ja han confirmat la seva participació en aquesta Fira, que s’instal∙larà al recinte del Sucre i que pretén esdevenir una plataforma de divulgació de l’ús de la biomassa forestal per a l’obtenció d’energia i proporcionar un escenari on les diverses empreses i entitats del sector puguin crear sinèrgies i noves línies de negoci.

 

La Firaposarà a disposició tant dels professionals del sector com dels ciutadans les solucions tecnològiques que existeixen al mercat i que possibiliten l’ús de la biomassa per a la producció d’energètica, ja sigui en àmbit domèstic o industrial. A més, durant la Firaes durà a terme la Jornada Tècnica “La biomassa forestal per a usos tèrmics; una realitat a Catalunya”, en la qual s’exposaran ponències i casos pràctics de projectes que ja estan en funcionament relatius a la producció i distribució d’estella i pellet per ús energètic, associacionisme per a la producció d’estella forestal i exemples d’instal∙lacions de producció tèrmica en diversos sectors.

 

A més, els visitants podran visitar, durant la tarda del dia 23 de febrer, les instal∙lacions d’aprofitament energètic de la biomassa de què disposen el pavelló municipal de Vic i el supermercat Esclat de Malla. Aquests equipaments són una mostra de les possibilitats de la biomassa com a font d’energia per a l’obtenció de calor, fred i aigua calenta sanitària en els àmbits de la indústria i els serveis.

 

La primera Fira de la Biomassa Forestalestà organitzada per la Generalitatde Catalunya ‐a través de la Direcció Generalde Medi Natural i el Centre de la Propietat Forestaldel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament d’Empresa i Ocupació‐, i l’Ajuntament de Vic, així com el Consell Comarcal d’Osona i el Consell Comarcal de la Selva.Acreditacionsi més informació sobre la Firade Biomassa: www.firabiomassa.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.