NOU! Ordre sobre el règim d’obtenció de la qualificació d’orientació energètica dels aprofitaments forestals a Catalunya

A Catalunya, una part important de les superfícies forestals formades preferentment per diferents espècies de planifolis han estat aprofitades tradicionalment per a l’obtenció de llenyes, ús tèrmic, l’únic mercat existent per a aquestes tipologies. També s’han de tenir en compte altres formacions forestals, ubicades en zones d’alt risc d’incendi i amb limitacions productives -condicions climàtiques, profunditat del sòl, orientació- que comporten unes baixes qualitats d’estació, on també l’únic recurs a obtenir és la biomassa.

Tot això, unit a la indiscutible multifuncionalitat dels nostres boscos, fa que sigui necessari potenciar aquells aspectes que, garantint la persistència de les masses forestals, maximitzin els seus ingressos i permetin la seva posada en valor mitjançant la incorporació al mercat energètic de productes llenyosos sense impactar negativament en la resta de mercats, la qual cosa repercutirà en la promoció del desenvolupament econòmic i social i de l’ocupació en l’àmbit agrícola i forestal, en el foment de l’ordenació i gestió forestal, i en la disminució del risc d’incendis com a conseqüència tant de l’interès econòmic suscitat com de la disminució de la càrrega de combustible als boscos.

Per a la consecució dels objectius esmentats, la present Ordre regula el règim d’obtenció de la qualificació d’orientació energètica dels aprofitaments forestals dedicats a l’obtenció de biomassa per produir energia elèctrica.

Enllaç: Ordre AAM/79/2013, de 6 de maig, sobre el règim d’obtenció de la qualificació d’orientació energètica dels aprofitaments forestals en l’àmbit de Catalunya i d’establiment de la garantia de la traçabilitat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.