Preus de fusta a Catalunya

Any (buidar):

Preu :

Tots
Dret
Al carregador
Posat a fàbrica

Espècies:

Coníferes
Planifolis
Totes les espècies
Tria una o més espècies

  • Tots els preu es refereixen a €/t , llevat del pollancre que s’expressen en €/m³.
  • Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
  • Els preus posat a fàbrica corresponen als cotitzats per la llotja de Vic
  • Els preus dret i al carregador són el resultat de l’elaboració d’una enquesta anual que sol abastar un volum superior a 250.000 t. Concerneixen només els aprofitaments viables i no poden extrapolar-se sense tenir en compte les condicions d’explotació que varien de bosc a bosc.
  • La variació anual és calculada sobre una sèrie a llarg termini de preus expressats en euro constants per tal d’eliminar els efectes de la inflació.