PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Producció de mel

Nota: La producció es calcula multiplicant el cens d’arnes per un rendiment promig (kg de mel per arna i any). A partir de l’any 2009 les dades no són estrictament comparables amb les d’anys anteriors per la introducció de millores metodològiques.


Font: Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris del Gabinet Tècnic. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Enllaços relacionats