PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Producció de mel

Nota: A partir de l’any 2009 les dades no són estrictament comparables amb les d’anys anteriors per la introducció de millores metodològiques.
Font: Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Enllaços relacionats