Producció de suro a Catalunya

Any (buidar):

Titularitat :

Selecciona totes
Pública (Generalitat + entitats locals)
Privada
Pública i Privada

Tipus de suro:

Total
Suro femella
Suro Pelagrí

 

Unitat de mesura: Tones

Resultat

Any
Titularitat
SURO FEMELLA
SURO PELAGRÍ
Total
1988 total 0 0 0
1989 total 0 0 0
1990 total 0 0 0
1991 total 0 0 0
1992 total 0 0 0
1993 total 0 0 0
1994 total 0 0 0
1995 total 0 0 0
1996 total 0 0 0
1997 total 0 0 0
1998 total 0 0 0
1999 total 0 0 0
2000 total 0 0 0
2001 total 0 0 0
2002 total 0 0 0
2003 total 0 0 0
2004 total 0 0 0
2005 total 0 0 0
2006 total 0 0 0
2007 total 2.646 470 3.116
2008 total 4.581 882 5.463
2009 total 3.100 332 3.432
2010 total 1.783 136 1.919
2011 total 5.475 323 5.798
2012 total 4.658 678 5.336
2013 total 4.754 1.186 5.940
2014 total 3.854 1.179 5.033

FONT: Elaboració pròpia sobre dades facilitades per la Generalitat de Catalunya